BMW Norge

BMW er verdens mestselgende premium produkt der innfrielse av kundens forventinger til service og kvalitet er styrende for alt vi gjør. For å innfri våre kundeløfter må vi til enhver tid være samkjørte som organisasjon gjennom godt lederskap og kvalitet i leveranse prosessen. Kompetanse utvikling på et faglig, personlig såvel som et teambasert nivå vil alltid være et av våre satsingsområder for å opprettholde en konkurransedyktig organisasjon.
  • Date: 2007-2013
  • Client: BMW Norge AS
  • Category:
  • Address: Oslo

Om selskapet

BMW er verdens mestselgende premium produkt der innfrielse av kundens forventinger til service og kvalitet er styrende for alt vi gjør.

For å innfri våre kundeløfter må vi til enhver tid være samkjørte som organisasjon gjennom godt lederskap og kvalitet i leveranse prosessen.

Kompetanse utvikling på et faglig, personlig såvel som et teambasert nivå vil alltid være et av våre satsingsområder for å opprettholde en konkurransedyktig organisasjon.

Høsten 2007 ble ResultatPartner engasjert som prosessansvarlig for trening og utvikling av BMW Norges forhandlere i Norge.

bmw_logo_2
  • Kundetilfredshet - kunde lojalitet
  • Leder utvikling - Leder Trening
  • Salgsutvikling - Salgstrening
  • Serviceutvikling - Servicetrening
  • BMW Akademi

Oppdraget

Med utgangspunkt i BMW Ag`s globale trenings- og utviklings program, har vi vektlagt en Norsk tilpasning til innhold og omfang for å få et målbart utbytte av treningen.

ResultatPartner har vært ansvarlig for oversetting av tidligere treningsmateriell samt å tilpasse Treningen ble først gjennomført i en pilot der resultatet fra denne dannet grunnlaget for en mer tilpasset prosess.

Treningen har omhandlet 10 dagers ledertrening samt 8 dagers trening for salg og service fordelt over 6 måneder fordelt på samtlige 30 forhandlere i Norge.

Programmet

ResultatPartner har vært ansvarlig for oversetting av tidligere treningsmateriell samt å tilpasse Treningen ble først gjennomført i en pilot der resultatet fra denne dannet grunnlaget for en mer tilpasset prosess.

Treningen har omhandlet 10 dagers ledertrening samt 8 dagers trening for salg og service fordelt over 6 måneder fordelt på samtlige 30 forhandlere i Norge.

Før og etter hver treningsprosess har deltakerne arbeidet med konkrete fokusområder (KPIer) nedfelt i en forpliktende utviklingskontrakt. Prestasjonsfremgangen er målstyrt gjennom en webbasert treningsportal; Improve Performance Systems der ResultatPartner har tilpasset ferdighets- samt kunnskapsprofiler.

Resultatet

Treningen ble avsluttet gjennom et sertifiseringsprogram der hver enkelt deltaker kunne dokumentere eget utbytte og fremgang. Resultatet i perioden ble en dobling av salg samt 4 ganger som # 1 på Norsk Kundebarometer (2009, 2010, 2011 og 2013) opp fra 7 plassen i 2007!

Suksessfaktorer

Evnen til å få gruppen til få et ønske og motivasjon om å prestere på et høyer enivå, få de til å få et ekte ønske om å trene for å bli bedre, se verdien av å trene for egen utvikling. Vi har på vår evaluering etter gjennomført selgertrening hatt full score på trener. Tilbakemeldingen er også veldig positive muntlig for de som deltar. Alle har klart å relatere treningen til noe positivt og praktisk i hverdagen. Dette skyldes evnen til å tilpasse budskapet, visualisering, kjemi med deltakere og evnen til å være tilpasningsdyktig ovenfor gruppen for å utnytte potensialet hos deltakere.

For BMW Norge som er meget presset på personal siden har vi også vært helt avhengig av at Ronny har vært selvgående, tatt ansvar og eierskap til treningsprosessen uten vår oppfølging. Dette samarbeidet fungerer for oss svært tilfredsstillende.