Oftestilte spørsmål

Hei – takk for at du besøker vår hjemmeside. Nedenfor finner du spørsmål svar på noen relevante spørsmål. Om du har andre spørsmål vennligst ta kontakt med oss under kontakt skjema.

Den raskeste veien er at du enten ringer oss og snakker med en av våre medarbeidere, alternativt er å sende oss dine spørsmål i vårt kontaktskjema.

Men generelt er vi opptatt av å få en klar beskrivelse av:

  1. Hva slags type prosjekt er dette?
  2. Hva er årsaken (e) til prosjektet?
  3. Hva er målet — hva ønsker dere å oppnå / hvilke resultater forventer dere?
  4. Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes?
  5. Hvilke teknologiske systemer kan støtte opp under prosjektet?
  6. Hvilke undersøkelser og analyser er gjennomført i forkant av prosjektet som har avdekket behovet? Hvilke tiltak har dere utført og hva er/ble eventuelt resultatet fra disse og hvorfor?
  7. Hvem og hvor mange skal delta i prosjektet?
  8. Når ønsker dere å starte?
  9. Hvilke budsjetter har dere avsatt?
  10. Hvem tar beslutningen på valg av leverandør?

Vi gjennomfører både digitale møter via vår digitale plattform som heter Improve. Her vil vi kunne gjennomføre digitale online video møter med inntil 100 deltakere ad gangen. Her kan vi både planlegge, gjennomføre, måle og følge opp prosesser vi gjennomfører med dere. Møtene kan tas opp for dokumentasjon og repeterings formål. I tillegg gjennomfører vi også fysiske møter før, under og etter treninger.

Vi benytter vårt digitale system for trening og utvikling, Improve, der vi under planleggingsfasen utarbeider en individuell treningsplan med klare fokusområder, mål og tiltaksplaner som sendes ut via e-post eller SMS utifra gitte intervaller. Tiltakene blir loggført og deltakerne vil evaluere resultatet fra tiltakene/treningene hvor det er enkelt å få en oversikt over resultatet som med fordel kan benyttes av en mentor/leder som er med i prosessen.

Det er vanskelig å si noe om før vi vet omfanget i antall deltakere, varighet og hva som må utvikles. Men vår minimums prosess har en varighet på 3 måneder med 3 samlinger à 2 dager. Deltakere vil få oppgaver før, under og etter treningene og de vil benytte Improve som digitalt støttesystem.

Vi har i 30 år jobbet med i overkant av 500 virksomheter i alle industrier.

Vi kan vise til vinnere på Norsk Kundebarometer (BI) der både Flytoget og BMW Norge gikk til topps i de årene vi jobbet med de. Vi har også andre selskaper som kan vise til økning på Great Place to Work; noe som bekrefter at de har fått et ytterligere fokus på medarbeider tilfredshet. Når kundens kunder er fornøyd mener vi at vi har nådd ut til våre kunders verdikjede.

FAQ