Om programmet

I et team er kollektive evner, kompetanse og ferdigheter større enn enkeltindividets. Potensialet for å skape et større, bedre og raskere resultat krever at hvert enkelt team medlem respekterer den enkelte i teamet. Det krever innsikt i kunnskap og erfaring hos hverandre. Det krever at felles mål er forankret og veien for å nå de. Det krever at hver enkelt bidrar til fellesskapet og at vi gjør eller spiller hverandre gode. Samtidig er det viktig å ha et felles sett med aksepterte leveregler eller verdier som betyr noe for hver enkelt og som team. Gjennom prosessen vil vi definere sterke og svake sider i teamet, trusler og muligheter samt konkret definere tiltak som løfter hele teamets prestasjoner.

Hvordan utvikler vi team?

Feiring og anerkjennelse av gode prestasjoner og verdsettelse av innsats er viktig i enhver kultur.

Som et idrettslag i eliteserien; spillerne er avhengig av å ha en spillende trener (leder), som har etablert gode spilleregler (verdier), konkrete mål (overordnede og operative mål), effektive treningsplaner (strategier) og en motiverende drøm (visjon) om å vinne mesterskapet gjennom en prestasjons kultur som spiller hverandre gode hver dag! Lederen er ofte en spillende trener. Som lykkes i å nå og å sikre måloppnåelse gjennom systematisk trening og utvikling. Som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring i å utvikle prestasjoner på alle nivåer. Som har et system som gir troverdig innsikt i prestasjoner gjennom å innhente, tolke, analysere, systematisere og beslutte tiltak basert på sanntids data. Der er ikke slik lenger at stoppeklokken gir alle svarene du trenger for å få utøvere til å løpe eller kjøre hurtigere. Prestasjonsutvikling krever et intelligent system som sette alle parameterne sammen i et effektivt og funksjonelt grensesnitt.

Bruk av støttesystemet Improve i utvikling av en prestasjons kultur vil sikre resultater gjennom god planlegging, gjennomføring, måling og oppfølging av tiltak.

men-1979261_1920
 • Team Definisjon
 • Verdibasert samhandling
 • Samhandling og kommunikasjon
 • DRIV Adferds Profil
 • Forankring av felles mål og strategier
 • Spille hverandre gode

Kontinuerlig forbedringsprosess

I et team er kollektive evner, kompetanse og ferdigheter større enn enkeltindividets. Potensialet for å skape et større, bedre og raskere resultat krever at hvert enkelt team medlem respekterer den enkelte i teamet. Det krever innsikt i kunnskap og erfaring hos hverandre. Det krever at felles mål er forankret og veien for å nå de. Det krever at hver enkelt bidrar til fellesskapet og at vi gjør eller spiller hverandre gode. Samtidig er det viktig å ha et felles sett med aksepterte leveregler eller verdier som betyr noe for hver enkelt og som team. Gjennom prosessen vil vi definere sterke og svake sider i teamet, trusler og muligheter samt konkret definere tiltak som løfter hele teamets prestasjoner.

PLANLEGGING

Det etableres et prosjekt med en klar tidslinje, en etablert visjon for prosjektet, en misjon og hensikt, klare mål og strategier, styringsgruppe og team medlemmer samt utvikling av en Team Ferdighets Profil som hver enkelt evaluerer Teamets totale ferdigheter og definerer et gitt antall styrker og forbedringsområder. Snittet av hvert team medlems besvarelser danner en Team Profil og styringsgruppen er ansvarlig for å lage første utkast til Utviklingsplan for Teamet.

GJENNOMFØRING

Basert på Utviklingsplanen for Teamet møtes teamet til team samlinger. Roller, oppgaver, mål og tiltak defineres og iverksettes ut i den daglige driften. Påminnelser sendes ut til team medlemmene for å sikre loggføring av tiltakene. Resultatene evalueres og loggføres i teamets trenings dagbok.

MÅLING OG OPPFØLGING

Basert på etablerte milepæler, måles resultater og prestasjoner opp mot definerte mål i teamets utviklingsplan. Dashboard visualiserer måloppnåelse i ulike grafer og vi kan enkelt sammenligne teamets måloppnåelse mot forventet Bench Mark verdi (ønsket nivå). Nye tiltak eventuelt korrigering eller finjustering av tidligere tiltak etableres inne i Improve. Resultater presenteres i Team samlinger.

En velfungerende prestasjons kultur drives av kollektive prestasjoner og resultater. Der hver enkelt person tenker nytteverdi for helheten, ikke bare den enkelte oppgaven. Der kreativitet og innovasjon blomstrer og der man aktivt leter etter måter og metoder for å forbedre dagens standard opp mot det som bør gjelde for morgendagens konkurransearena. I ResultatPartner har vi bakgrunn fra toppidrett både som trenere og utøvere. Vi erkjenner at det er forskjell på individuell idrett vs. lagidrett og at individuelle vs kollektive ferdigheter spiller inn. Samtidig tør vi å påstå at det idretten gjør, som ikke alle i næringslivet gjør, er å sette trening i system. De vet hva de skal trene på. De vet hvorfor de skal trene og de vet definitivt hvordan og hvor ofte de skal trene. I tillegg har de en nær mentor eller trener som gir de støtte, oppmuntring og korrigering. Der har næringslivet fortsatt en vei å gå … og vi vil gjerne få lov til å gå veien sammen med dere.

Trenings meny Teamutvikling

Introduksjon

I ResultatPartner gjennomfører vi alltid en grundig kartlegging av behov før vi skreddersyr en trenings meny for våre kunder. Her kommer noen relevante temaer knyttet til «teamutvikling«.

Målgruppe

Målgruppen er avdelinger og team.

Vi bistår i å bygge, utvikle og å gjennomføre systematikk for trening i team bygging og team utvikling. Individuell tilpasning samt utviklingsplaner for teamet med konkrete treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny
 1. Adferds Trening og forståelse
 2. Om å spille hverandre gode
 3. Verdibasert samhandling
 4. Kommunikasjon & Adferd
 5. Motivasjon & Adferd
 6. Teamets utviklingsfaser
 7. Team KPI`er; måling og utvikling

TEAM WORK - SAMHANDLING