Kjære arbeidsgiver.

Aldri før har det vært mer krevende å beholde medarbeidere.

Aldri før har kampen om de kloke hodene – med de gode holdningene – vært større – enn i dag!

For å opprettholde samt øke din konkurranseevne er det viktig med begge deler.

Sikre at dagens medarbeidere får tilstrekkelig støtte, tilbakemelding og oppmuntring i fht. dagens og morgendagens krav til å prestere.

Ledelse handler i stor grad om å skape positive resultater gjennom motiverte og kompetente medarbeidere som jobber i en effektiv organisasjon og som evner å skape tilfredse og lojale kunder.

Da tjener selskaper penger.

I den rekkefølgen.

Da er dere blant vinnerne i markedet og som ligger på topp i kunde målinger og på Great Place to Work; arbeidslivets Grammy Awards!

Der samhandlings kulturen bygger på verdibasert samhandling og med visjonen som ledestjerne.

Der menneskene drives av begeistring og god stemning og som gjør at selskapet blir et trekkplaster for nye talenter.

Ved utgangen av året og ved inngangen til et nytt år stiller mange seg spørsmålet om hvor vi finner de beste kandidatene.

Vi hadde senest i dag dette spørsmålet.

Det er faktisk ingen tilfeldighet og heller ingen hvilepute at fordi dere er kjent for å ha vært gode – at dere faktisk er gode i morgen.

Det er faktisk hele opplevelsen som de beste kandidatene vurderer dere ut i fra som avgjør om første- og siste inntrykket er så profesjonelt at faktisk kandidaten har lyst til å komme tilbake til 2. intervju.

Inntrykkene setter seg fra hvordan dere fremstår i mediene, hvordan dere fremstår på web, hvordan dere omtaler medarbeidere og kunder til hvordan dere imøtekommer talentene under hele intervju prosessen.

Husk at det er et like viktig valg for kandidaten å velge riktig arbeidsgiver — som at dere velger riktig kandidat.

For deg så handler det om å presentere ektheten i selskapet der du får frem «hvorfor skal kandidaten velge dere».

Det kan være så enkelt som at du gjør et godt førsteinntrykk fordi du fikk kandidaten til å føle seg velkommen, respektert og anerkjent.

At du faktisk har tatt deg tid til å ha forberedt en god firmapresentasjon til å utdele et «Rekrutterings-Dokument» som forklarer mer om hvordan det er å jobbe hos dere.

Eller er du blant de som tar intervjuet «som det kommer» og der du bommer på å skape et godt førsteinntrykk. Kanskje du kjenner deg igjen og kanskje du har erfart at faktisk kandidaten ikke valgte å gå videre pga. nettopp dette. Uansett; vi lærer av våre feil.

I løpet av 30 år med rekruttering har vi sett forskjellen på de som er kandidat orienterte og de som ikke er det.

Å vinne kandidater er ingen tilfeldighet eller quick fix – det er kvalitet i alle ledd og det handler om å behandle kandidater som kunder.

Uten kunder kan vi legge ned.

Uten gode medarbeidere kan vi gjøre det samme.

De er ikke avhengig av deg i det lange løp – men du som arbeidsgiver er avhengig av han eller henne.

Foruten gode medarbeidere får du ikke fornøyde og lojale kunder.

I det lange løp er det dette det handler om.

Hvordan vinne kandidater