Om programmet

Vi lever i en tid der konsulent rollen krever det ytterste av oss. Konkurransen om kundene og kravet til økt inntjening blir stadig viktigere, mens personal-, kunde- og leveranse utfordringene står i kø. Til syvende og sist er det ditt personlige lederskap som vil avgjøre om du når de krav og forventninger som er satt til deg som konsulent. Vi vet at rollen er krevende og av den grunn er vår målsetting å gi deg personlig og faglig påfyll for å være enda bedre skodd for de utfordringer som ligger i dagen. Vår målsetting er å tilføre deg ny kunnskaper, ferdigheter og indre motivasjon nok til å håndtere det rollen krever. De bevisste valgene du gjør som følge av svarene til disse viktige spørsmålene vil styre dine resultater og ditt personlige utbytte av treningen.

Konsulent ferdigheter

Trening og utvikling

For å ligge i forkant og opprettholde konkurranseevne må man som selskap ligge langt fremme når det gjelder utvikling av medarbeidere, og dette arbeidet er en avgjørende faktor for å sikre at dere når deres strategiske mål og ambisjoner om utvikling.

Fokus på kompetanseheving og medarbeiderutvikling

Som konsulent vil du møte store faglige og sosiale utfordringer og man må jobbe tett sammen med kollegaer samt å bidra til å levere optimale løsninger på hvert eneste prosjekt.

Å satse på en målbevisst kompetanseutvikling for hver enkelt medarbeider, teknologisk spisskompetanse, implementering av en felles prosjekt metodikk, forsterker vår gjennomføringsevne og leveringspresisjon samt skaper et attraktivt fagmiljø. Med dette som utgangspunkt vil dere være en av de mest attraktive arbeidsgiverne i deres bransje.

Målet med konsulent trening er:

 • Tiltrekke og beholde gode medarbeidere
 • Satse på teknologisk spisskompetanse
 • Levere kvalitet i prosjekter igjennom kompetanse og prosjekt metode.

Videreutvikle og styrke:

 • Bransjekunnskapen
 • Konsulent rollen
 • Rådgiver- og utvikler rollen
 • Prosjektleder rollen
 • Selger rollen
Konkurransekraft

En spennende ambisjon er å ha en konkurransedyktig organisasjon, en kultur som er kjennetegnet av mangfold og raushet, ledere og medarbeidere som gløder for business og som får det beste ut av det potensialet som ligger i hver enkelt medarbeider. I tillegg til at vi yter vårt beste fordi vi trives og utvikles i organisasjonen, det skaper høy medarbeider tilfredshet.

Velkommen til denne spennende treningen.

successful elegant fashionable businessman in business district
 • Personlig utvikling
 • Kommunikasjon og Adferd
 • Sikring av fornøyde kunder
 • Prosjektledelse, Stress og Balanse
 • Tidsledelse og Nøkkeltall
 • Kvalitet vs Lønnsomhet i prosjekter

Vi finner riktige ressurser for ditt neste prosjekt!

Vi lever i en tid der konsulent rollen krever det ytterste av oss. Konkurransen om kundene og kravet til økt inntjening blir stadig viktigere, mens personal-, kunde- og leveranse utfordringene står i kø. Til syvende og sist er det ditt personlige lederskap som vil avgjøre om du når de krav og forventninger som er satt til deg som konsulent.

Vi vet at rollen er krevende og av den grunn er vår målsetting å gi deg personlig og faglig påfyll for å være enda bedre skodd for de utfordringer som ligger i dagen. Vår målsetting er å tilføre deg ny kunnskaper, ferdigheter og indre motivasjon nok til å håndtere det rollen krever. De bevisste valgene du gjør som følge av svarene til disse viktige spørsmålene vil styre dine resultater og ditt personlige utbytte av treningen.

Planlegging

Gjennom bevisstgjøring av egne konsulent ferdigheter skapes en kraftfull og effektiv utviklingsprosess som er målbar, individuell tilpasset og konkret. Målet er å utvikle personlige egenskaper og ferdigheter for å innfri mål og strategier i konsulent rollen. Konsulent Ferdighets Profil er en visualisering av prestasjoner knyttet til konsulent rollen og som fungerer som visualisering av resultater og prestasjoner. Individuell utviklingsplan etableres i samarbeide med nærmeste leder.

Gjennomføring

Basert på utviklingsplanens definerte KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer), definerte mål, forbedrings tiltak og treningsøvelser, iverksettes gjennomføringen av tiltak som har som mål å forbedre konsulent oppgaver. Påminnelser sendes leder per e-post eller sms for å minne denne på dagens oppgaver.

Måling og Oppfølging

Ut fra konsulentens individuelle utviklingsplan er allerede milepæler satt opp. Her vil konsulent og leders mentor evaluere prestasjoner, resultater og måloppnåelse. Resultater visualiseres og sammenlignes enkelt og effektivt i Dashboard og analyseres på et dypere nivå i Scorecardet for den enkelte konsulent, konsulent kollegaer eller team.

Forbedringsprosesser skal kreve litt ekstra av oss og samtidig virke inspirerende, lærende, utviklende og morsomt. Viktig er det å ha gode støttesystemer som Improve samt et kollegialt fellesskap som støtter hverandre i den daglige driften via Improve som digital samhandlings plattform.

Trenings meny for Konsulenter

Målgruppe

Konsulenter er medarbeidere som yter faglige råd.

Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Suksess indikatorer (KPI`er)
 1. Forretningsforståelse primært fagfelt
 2. Forretningsforståelse sekundært fagfelt
 3. Rådgivning (Hvordan definere behov – levere verdi)
 4. Løsningsorientering (Kreative og konkrete teknikker i fastlåste situasjoner)
 5. Interesse trender og utvikling
 6. Workshop (Planlegging. Gjennomføring. Måling. Oppfølging.)
 7. Sertifisert IT Professional (Definere rolle – implementere handling)
 8. Sertifisert primær
 9. Sertifisert sekundær
 10. Parametersetting primær
 11. Parametersetting sekundær
 12. Feilsøking
 13. Interesse for applikasjon