Om programmet

Vi har god erfaring i å utvikle trenings prosesser som får frem det beste hos hver enkelt. God blanding av ny teori og metoder, rollespill som er praktiske og realistiske, ulike treningsøvelser og et system som loggfører, måler og utvikler ferdigheter i et tett samspill mellom service selger og leder; sikrer en målbar og god trenings prosess.

Hvordan utvikler vi service selgere og kundemottakere?

Service rådgivere og kundemottakere er ofte første kontakten til nye og eksisterende kunder. Et blikk, et smil, et hei kan utgjøre den store forskjellen fra å få en blid og fornøyde kunde til å bli en kunde som føler seg oversett. Førsteinntrykket kan fort bli siste inntrykket og en tapt kunde. Gjennom bevisstgjøring om ulike teknikker og metoder til å behandle kunder skapes en positiv og målbar utviklingsprosess. Vi kommer inn på temaer som berører hele kundereisen, hvordan man behandler ulike kunde typer og personlighet, hvordan man opprettholder kundeservice selv om det er mye å gjøre og hvordan man jobber med egne tanker og holdninger.

women-2748752
 • Service Ferdighets Profil - utviklingsplan
 • Digital Trenings Dagbok
 • Digital loggføring av Proaktiv Kundeoppfølging
 • Digital Kompetanseutvikling
 • Praktisk Trening og Rollespill
 • Digital plattform samhandling/læring

Kontinuerlig forbedringsprosess

Prosess basert, målbar og utviklende trening av service rådgivere og kundemottakere med fokus på utvikling av ferdigheter, kompetanse, teknikker, taktikker, holdninger, handlinger som sikrer fornøyde og lojale kunder.

PLANLEGGING

Gjennom bevisstgjøring av egne ferdigheter skapes en kraftfull og effektiv utviklingsprosess som er målbar, individuell tilpasset og konkret. Målet er å utvikle personlige egenskaper og ferdigheter for å innfri mål og strategier i selger og service rollen. Service Ferdighets Profil er en visualisering av prestasjoner knyttet til selger og service rollen og som fungerer som visualisering av resultater og prestasjoner. Individuell utviklingsplan etableres i samarbeide med nærmeste leder.

GJENNOMFØRING

Basert på utviklingsplanens definerte KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer), definerte mål, forbedrings tiltak og treningsøvelser, iverksettes gjennomføringen av oppgaver og tiltak. Påminnelser sendes service rådgiver/kundemottaker og leder per e-post eller sms for å minne disse på dagens oppgaver.

MÅLING OG OPPFØLGING

Ut fra service selgerens individuelle utviklingsplan er allerede milepæler satt opp. Her vil service selger og selgers mentor/leder evaluere prestasjoner, resultater og måloppnåelse. Resultater visualiseres og sammenlignes enkelt og effektivt i Dashboard og analyseres på et dypere nivå i Scorecardet for den enkelte service selger alternativt sammenligne en selger mot salgs-teamets snitt prestasjoner.

Vi har god erfaring i å utvikle trenings prosesser som får frem det beste hos hver enkelt. God blanding av ny teori og metoder, rollespill som er praktiske og realistiske, ulike treningsøvelser og et system som loggfører, måler og utvikler ferdigheter i et tett samspill mellom service selger og leder; sikrer en målbar og god trenings prosess.

Treningsmeny Servicetrening

Målgruppe

Service personell er medarbeidere som yter faglige råd og service til kunder.

Vi planlegger, gjennomfører og følger opp prestasjoner og resultater basert på et tilpasset Scorecards over de viktigste KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer) for erfarne til nye service rådgivere.

Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Suksess indikatorer – KPI´er
 1. Service Akademi (Utviklet fra bunnen av eller tilpasset eksisterende)
 2. Prestasjons Coaching (Hvordan utvikle hverandre)
 3. Prestasjoner i Servicerollen (Definere og evaluere egne prestasjons drivere)
 4. Presentasjonsteknikk (Hvordan vinne kundens tillit?
 5. Relasjonsbygging i Servicerollen (Viktigheten av en fornøyd og lojal kunde)
 6. Salgs- og forhandlingsteknikk (Hvordan vinne salget og kundens tillit)
 7. Klager og vanskelige kunder (Hvordan behandle kundens innvendinger på en trygg og god måte)
 8. Serviceløfter og om å selge kundeverdi
 9. Service Trening (Betydningen av profesjonell service)
 10. Telefon trening (Viktige punkter i telefon teknikk. Trening i praktisk telefon teknikk)

SERVICE UTVIKLING