Om programmet

Rekruttering er og vil alltid forbli en krevende jobb – både for deg som kunde, kandidat og oss. Det eneste sikre er at det ikke finnes noen 100 % garantier at rekrutteringsprossen blir vellykket, men det går an å tilrettelegge for at den blir best mulig. Som rekrutterer og researcher i ResultatPartner jobber vi med en sterk team -basert samhandlings metode der vi jobber tett sammen med våre kunder.

Hvordan sikrer vi rekrutteringsprosessen?

Rekruttering er og vil alltid forbli en krevende jobb – både for deg som kunde, kandidat og oss. Det eneste sikre er at det ikke finnes noen 100 % garantier at rekrutteringsprossen blir vellykket, men det går an å tilrettelegge for at den blir best mulig.

Som rekrutterer og researcher i ResultatPartner jobber vi med en sterk team -basert samhandlings metode der vi jobber tett sammen med våre kunder.

De fleste av våre kunder har nok med seg og sitt og mange har bittert erfart at det går mye tid til CV gjennomgang, telefonintervjuer, mer eller mindre brukbare eller bortkastede møter, kandidater som ikke møter opp eller gir tilbakemeldinger osv.. Listen er lang – ofte derfor benytter man seg av en ekstern partner i prosessen. Og det er her vi kommer inn. Vårt mål er å bli en strategisk samarbeidspartner på rekruttering.

Rekrutteringsmøte

Two businesswomen discussing at the table
  • Rekrutteringsdokument-Kandidat Profil
  • Annonsering vs Search
  • Search
  • Utvelgelse
  • Referanse-sjekk
  • Oppfølging i prøveperioden

Kontinuerlig forbedringsprosess

Vi vektlegger solid erfaring, kompetanse, ferdigheter både på det menneskelige, forretningsmessige og teknologiske. Gjennom årene har vi funnet effektive og treffsikre metoder for å forstå kundens krav til personlige og faglige egenskaper. Vi følger gode etiske prinsipper, forholder oss innenfor GDPR og er ryddige før, under og etter et oppdrag. Konfidensialitet er ofte en selvfølge – -for oss er det et av de viktigste prinsippene vi følger. Vi er videre kjent for 3 leveranse verdier; fokus, hurtighet og resultat. Når vi påtar oss et oppdrag så er vi PÅ – punktum! Og vi forventer også at våre oppdragsgivere er på fordi i denne situasjonen er ofte tid kritisk for en kandidat med gjerne en tidsfrist for en tilbudt stilling. Da er det viktig at vi responderer i hht. dette. Vi ønsker også å være klare på at vi er vel så opptatt av å finne en stilling som passer kandidaten; en god match for både kandidat og deg som kunde gir ofte et godt resultat.

PLANLEGGING

I innledende møter med våre oppdragsgivere er det viktig å gjennomføre en grundig kartlegging av hva slags stilling man er på jakt etter. Vi stiller endel spørsmål om hvorfor denne stillingen skal besettes, hva man forventer av personlige egenskaper, ferdigheter, erfaring, utdanning. Vi utarbeider deretter et rekrutterings dokument som beskriver selskapet, stillingen og on-boardings prosessen.

GJENNOMFØRING

Vi starter prosessen med en blanding av å lyse ut stillingen på ulike jobb portaler, sosiale medier samt gjør dypdykk i ulike jobb-portal databaser som f.eks. Finn.no samt vår egen. Oppsøkende kontakt med kandidater der vi foretar kvalifisering. Digitale eller fysiske møter gjennomføres før de presenteres for oppdragsgiver. Dybde-intervjuer gjennomføres og innstilling av endelig kandidat. Referanse-sjekk med skriftlig rapport utføres på et definert utvalg.

MÅLING OG OPPFØLGING

I løpet av prøveperioden gjennomfører vi 1-2 oppfølgingssamtaler med kandidat og oppdragsgiver. Dette for å sikre at begge parter er fornøyd med ansettelsesprosessen. Dette gir en god trygghet og etterlater en ryddig prosess.

Vi tror på at et vellykket resultat springer ut fra et tett og velfungerende samarbeid med våre kunder og kandidater; som et slags partnerskap der vi spiller hverandre gode inn i prosessen.

Dette krever klar og tydelig kommunikasjon, en felles forståelse av hva dere som kunde søker etter (kandidat profil), hva du som kandidat søker etter (selskaps profil), felles forventnings avklaring, en god struktur og rask tilbakemelding.

Ikke alle kunder er klar over at til tross for at rekrutteringsprosessen er satt ”eksternt”, også at denne krever sitt. Kanskje mer enn man kunne forvente. Men slik har det altså blitt; et tøft løp etter de kloke hodene der faktisk vi og du som kunde må strekke oss langt for å innfri leveranse kravet.

Vi håper med dette vi kan bistå deg i ditt neste prosjekt.

REKRUTTERING