PROSESS METODE

Vi er opptatt av Prosess og Prestasjoner

Vi sikrer dette gjennom 4 steg: Planlegging. Gjennomføring. Måling. Oppfølging.

Målbar Prestasjons Måling

Improve Performance & Training System er en digital plattform for å systematisere trening på alle nivåer; solid planlegging, effektiv gjennomføring, konkret måling og oppfølging. Det gjør prosessen enklere å nå mål.

Målbar Trening

Vi garanterer en målbar trenings prosess som er tilpasset dere og med praktiske og konkrete øvelser med fokus på prestasjoner og resultater! Fra enkle og spissede trenings behov til større akademier.

Målbar Rekruttering

Vi garanterer en målbar rekrutterings prosess som er tilpasset dere. Vår visjon er å forenkle rekrutteringsprosessen gjennom effektive og treffsikre metoder som skal sikre våre kunder og kandidater.

Hvem er vi

Hvorfor velge
ResultatPartner

img-01
Målbar Trening
Vi er et av de eldste konsulentselskapene i Norge og vi mener at en av årsakene er vår praktiske tilnærming til det kunden etterspør. Dette er og forblir din prosess og vår rolle er å gjennomføre en grundig behovs kartlegging som grunnlag for å utvikle en prosess som er tettest opp i mot deres behov og hverdag. I tillegg er vi nøye på å velge ut den treneren som passer best i fht. din bransje og tema som skal forbedres.

Strategiske Partnere

Vår rolle er å sikre gjennomføring av deres mål og strategier. En organisasjon gjennomgår ulike endringer og vår arbeidsmetodikk er å tilpasse oss dette i et i tett partnerskap med våre kunder, derav navnet ResultatPartner!

Helhetlig trening

Vi har alle sterke egenskaper, kompetanse, ferdigheter og holdninger. Og vi har alle forbedringspotensial på det samme. Vi tror på at selskaper vokser basert på systematisk trening som er målbar, involverende og oppmuntrende.

eksempler på våre tjenester

Innovative
forbedringsprosesser

De fleste av oss liker ikke endringer som er krevende og kompliserte. Vi er heller ikke spesielt gode på å forandre oss bare for å forandre. Derfor er også nøkkelen til forbedring å gjøre prosessen enkel, lønnsom, morsom.

Konsulent trening

Vi lever i en tid der konsulent rollen krever det ytterste av oss. Konkurransen om kundene og kravet til økt inntjening blir stadig viktigere, mens personal-, kunde- og leveranse utfordringene står i kø. Til syvende og sist er det ditt personlige lederskap som vil avgjøre om du når de krav og forventninger som er satt til deg som konsulent.

Prestasjonsutvikling

Improve Prestasjonsledelse og Prestasjonsutvikling er et Digitalt Software og plattform for å utvikle, gjennomføre, analysere og visualisere resultater mot mål på et organisatorisk, team eller individ nivå. Sanntids måling sikrer et godt beslutnings underlag.
Prestasjonsmåling fokuserer på hele verdikjeden som knytter sammen alle vesentlige elementer som er med på å påvirke prestasjoner og resultater. Improve er selve “navet” som binder alt sammen.

Vil du snakke med oss om dine behov? Kontakt oss!

Vi garanterer en målbar prosess!

Faglig oppdatering?

Hei – er du opptatt av å ligge i forkant og være oppdatert innen temaer knyttet til trening, utvikling og rekruttering? Meld deg inn og få oppdaterte nyheter.

Følg oss

Påmelding Nyhetsbrev

bg-03

100% Suksess

Implementering av strategier 95%
Ledertrening 93%

Hjem