Om trening

Når vi snakker om ordet ”treninger”, kan du sammenligne dette med en idrettsutøvers hverdag. For å bli best må han/hun aktivt trene på de kunnskaper de har tillagt seg.

De må guides, inspireres, disiplineres, korrigeres og de må fremfor alt ha troen på egne ressurser!

Forskning viser at toppidrettsutøvere har fokus på prestasjons trening hele 98 % av tiden (ofte 1500 timer/år) og bruker resterende 2 % av tiden til å bevise at de er best i konkurranse.

Næringslivet ofte motsatt!

Hvor mye ”trener” dere i hverdagen for å være best?

Hvordan påvirker dette tallet deres konkurranseevne?

Utvikling av kompetanse samt trening i å mestre vil være den avgjørende konkurransekraft for fremtiden.

Trenings filosofien vår

Mestring og prestasjons orientering handler om å skape vinnere.

Vinnere som får en indre driv og sterk tro på egen mestringsevne.

Vinnere som får nok viljestyrke til å mestre utvikling.

Vinnere som med 100 % kraft og energi gjennomfører det de tror på og vil!

Innholdet i våre treninger tilpasses deltakernes og organisasjonens utfordringer og kompetansenivåer.

Treningene skreddersys gjennom personlige samtaler og alltid resultater fra ulike verktøy og metoder som nevnt under profiler.

Disse er i all hovedsak basert på prestasjons-orientering fra Toppidrett men tilpasset næringslivets arenaer!

Vi Vet at de fungerer!

5 viktige prinsipper

  1. Tid og refleksjon er nødvendig forutsetning for all utvikling.
  2. Den enkelte leder utarbeider sin egen utviklingsplan tett fulgt opp av nærmeste leder.
  3. Deltakerne vil få tilbakemelding og måling med jevne mellomrom.
  4. Utvikling av godt lederskap må vises i konkrete handlinger.
  5. Deltakernes leder må engasjere seg i programmet for å oppnå gode resultater av investeringen.

Arbeids modell

Tilpasset
  • Tilpasset individuell og kollektiv kompetanse og utfordringer.
Prosess
  • Prosess baserte og målbare treninger med hovedvekt på praktiske og relevante oppgaver og treninger.
Målbart
  • Konkrete, målbare resultater vedvarende over tid.
Eksamen/Sertifisering
  • Eksamen/sertifisering oppsummerer deltakernes endelige prestasjon.
Treningsdagbok
  • Dette er en elektronisk og fysisk treningsdagbok hvor deltakerne oppsummerer sine prestasjons øvelser, erfaringer, refleksjoner, resultater med mer.

Improve Performance & Training Systems

Improve er en unik digital trenings- og utviklings portal som fungerer som en sikring av en målbar utviklingsprosess! Her definerer vi fokusområder (KPI`er) og setter konkrete prestasjons mål samt måler prestasjonsutvikling på individ, team, avdeling innen f.eks. ledelse, salg, service, kundetilfredshet med mer.

Scorecard og Dashboard

Scorecard og Dashboard med dropdown funksjonalitet gjør deg i stand til å visualisere prestasjoner samt finne årsak til fremgang eller tilbakegang på de mål som er definert i utviklings kontrakten.

Om Trening