Om programmet

Evnen til å lede oss selv, våre nære og sette fokus på det som betyr noe i livet - er viktigere enn noen gang. I ResultatPartner har vi i tre tiår hatt balanse i livet som vår ledestjerne og vi vil gjerne invitere deg og din organisasjon inn i en spennende og utviklende prosess sammen med oss.

Hvordan vi sikrer balanse mellom jobb, hjem og deg selv?

Dagens konkurranse marked er tøff og bærer fortsatt preg fra Korona-epidemi, høyere levekostnader (prisstigning, strøm, renter etc..) og drastisk nedgang i mange bransjer. Usikkerhet, omstilling og endringer bærer over det ganske land og det er lett å bli formet og påvirket av all elendigheten vi leser. I slike tider har man også en mulighet for å sette ord på det som betyr noe i livet vårt og hvordan vi forvalter og balanserer forholdet til oss selv, våre nære og jobb. Prosesser med oss tar deg igjennom disse fasene på en sikker og trygg måte.

Life-Balance-Logo-300x311
  • Mennesketrekanten - selvevaluering
  • Individuell Utviklingsplan
  • Selverkjennelse og selvinnsikt
  • Motivasjon og mentale holdninger
  • Stå i valget
  • Endringsledelse

Kontinuerlig forbedringsprosess

Livet vårt er langt fra forutsigbart. Fra den ene dagen kan alt virke rolig og balansert der du har full kontroll til den andre dagen da det er stikk motsatt. Bevisstgjøring av hvordan du forvalter ditt liv, dine verdier, dine følelser, din tid, din egen personlige utvikling er en spennende men samtidig krevende øvelse. Vi gir deg verktøyene og innsikten til hvordan du vil få et gjennombrudd i ditt eget personlige liv.

PLANLEGGING

Mennesketrekanten er vår grunnleggende filosofi i ResultatPartner som ble etablert allerede i 1991. Det handler om at du evaluerer 10 punkter på 3 viktige hjørnesteiner i denne trekanten; forholdet til deg selv, familie, jobb. Basert på resultatet definerer vi viktige fokusområder, mål og tiltak samt hvordan vi kan sikre din fremgang.

GJENNOMFØRING

Basert på resultatet fra forrige steg definerer vi viktige tiltak på dine fokusområder, hva som er målet og hvilke tiltak du skal gjennomføre i dag. Du vil motta påminnelser per e-post eller sms og det er enkelt å starte treningen via Improve som er vår digitale trenings plattform.

MÅLING OG OPPFØLGING

Ut fra gitte milepæler evaluerer vi i hvilken grad du har nådd dine mål. Dashboard visualiserer prestasjoner vs. mål og du kan enkelt sammenligne tidligere perioder. Treningsdagboken loggfører alle dine treninger og tilbakemeldingen du har gitt på dine daglige oppgaver. Dette gjør det enkelt å se din progresjon. Om du vil ha med deg en personlig trener eller mentor er også dette mulig.

Siden 1991 har vi hatt personlig mestring og fokus på mennesketrekanten i alle våre treninger. Denne dimensjonen har skilt oss ut fra andre kollegaer i bransjen og har scoret høyest blant samtlige moduler og temaer vi har hatt i våre treninger. Hvorfor? Jo fordi det handler om ditt og mitt liv. Nærmere og mer viktig enn dette kommer vi ikke som trener og oppmuntrer. Forleden dag kom det en kar bort til meg og sa følgende; Ronny; hadde det ikke vært for prosessen vi kjørte sammen med deg i 2000; så hadde ikke jeg levd i dag. Så vakkert – så nært. Da fikk jeg bekreftelse på hvorfor jeg i 30 år har jobbet med det jeg gjør. Det er mer verdt enn alle penger. Å skape personlig verdi for den enkelte deltaker i våre prosesser er det som gir oss motivasjon for å holde på med det vi gjør hver dag!

PERSONLIG UTVIKLING