Kjære kandidat.

I disse tider er det mange som søker nye muligheter. Pandemien som herjer rundt oss har skapt uro og uforutsigbarhet i våre liv. Når vi i tillegg vet at i bruker 1/3-del av tiden vår på jobb og denne er den ene faktoren som skaper forutsigbarhet på inntekt så er det viktig at denne delen står trygt i vårt liv. Men det er mange som sliter og vi leser daglig at store, etablerte industrier faller overende og må gå til drastiske skritt som permitteringer og oppsigelser. Mange kjenner på dette nå og føler utrygghet i forhold til egen stilling. Man begynner i det små med å ta et valg om å starte prosessen med jobbsøk. Atter andre sitter “stille i båten” og håper på at det en dag skal gå over. For deg som synes dagens jobb er utrygg har vi laget noen tips som er verdt å tenke igjennom:

Din CV

Er CV`en din oppdatert? Får den frem det viktigste du vil si om deg selv? er språket enkelt og forståelig? Skriver du akkurat passe langt? Er referansene dine klare? Er de gode nok? Får de frem dine personlige egenskaper, dine verdi bidrag i den rollen du hadde? Hva ville de si om deg dersom en rekrutterer ringte de? Har du avklart med de at det er ok at de fortsatt stiller som referanser og hva husker de egentlig om deg?

GDPR

Den 25. mai 2018 trådte EUs nye personvernordning GDPR i kraft. Du kan lese mer om hvordan vi forholder oss til dette men i korte trekk behandler vi dine opplysninger konfidensielt inntil du tillater offentlig deling til potensielle arbeidsgivere. https://www.resultatpartner.no/personvern/

Sjekk selskapet

Forretningside; er selskapets forretningside klar og tydelig? Fremtidsrettet?

Visjon; utløser selskapets visjon kollektiv drakraft og som skaper inspirasjon hos medarbeidere? Er den visjonær? Innovativ? Trigger den din nysgjerrighet?

Mål; Har selskapet klare mål? Har de inntatt mål for kundetilfredshet? Er de “Medarbeider orientert”? Har de bærekraftsmål?

Strategier; Hvordan mener selskapet at de skal nå sine mål? Sier de noe om karrieremuligheter?

Verdier; Hvilke grunnverdier har selskapet? Hva sier de om kulturen i selskapet? Hvordan stemmer disse verdiene med dine egne; har DU definert DINE verdier?

Konkurranseevne

Er selskapet konkurransedyktig i fht. andre konkurrenter? Hva sier kundene om selskapet? Hva slags kunde fokus har selskapet? Er selskapet attraktivt? Hva slags omdømme/rykte har selskapet?

Forberedelse til intervjuet

Sørg for at du har lest deg opp på selskapets hjemmesider.

 • Sjekk omtaler om selskapet.
 • Hva slags produkt leverer selskapet? 
 • Omsetningstall og resultat; tjener de penger? 
 • Hvordan er de finansielt? 
 • Hvem sitter i ledergruppen? Styret? 
 • Hvem eier selskapet? 
 • Hvor holder de til i landet? 
 • Kle deg etter hvordan du oppfatter selskapet. 
 • Sørg for at du er ute i god tid.  

Spørsmål:

Sett ned noen spørsmål du har om selskapet. Tenk på hvilke type spørsmål du vil få og hva du svarer. Skriv de gjerne ned. 

 • Hvorfor bør du få stillingen? 
 • Hva vil du bidra med i fht. det som kreves i stillingen? 
 • Hva ville referanse X si om deg? 
 • Har du referanser på alle?
 • Ta kontakt med dine referanser og avklar med de om det er ok at du bruker disse som referanse.
 • Hva forventer du av neste arbeidsgiver? 

Og til sist … vær deg selv. Lykke til! 

Livet er verdifult -
sørg for at du har en god og meningsfull jobb.

Tips til deg som søker jobb