Om programmet

En av forutsetningene for å utvikle andre er å kjenne til deres adferds profil og personlighetstype. Likeledes kjenne til hva som motiverer og demotiverer dine medarbeidere og bygge opp under den enkeltes utviklingsmuligheter. Gjennom våre program vil du få nyttige verktøy og metoder som virker.

Prestasjonsutvikling og prestasjonsledelse

Improve Prestasjonsledelse og Prestasjonsutvikling er et Digitalt Software og plattform for å utvikle, gjennomføre, analysere og visualisere resultater mot mål på et organisatorisk, team eller individ nivå. Sanntids måling sikrer et godt beslutnings underlag.

Prestasjonsmåling fokuserer på hele verdikjeden som knytter sammen alle vesentlige elementer som er med på å påvirke prestasjoner og resultater. Improve er selve “navet” som binder alt sammen.

Dette inkluderer måling av prestasjoner og resultater på medarbeidere, kunder, organisasjonen, partnere med flere. 360 graders evaluering som integrerer et skreddersydd treningsprogram vil skape optimal innsats og effekt.

Improve-logo-580x400
  • Individuelle trenings- og utviklingsplaner
  • Dashboard & Scorecard
  • Trenings-Bibliotek
  • Ferdighets Profiler
  • Kunnskaps Profiler
  • Digital Treningsdagbok
  • Digital oppfølging og loggføring

Målbar effekt og verdier

Ledelse handler om å sikre resultater gjennom fornøyde og lojale kunder og kompetente og motiverte medarbeidere. Som leder er det viktig å ha et digitalt system som sikrer innsikt på faktorer som påvirker dette og kunne iverksette tiltak for å forbedre det som ikke er på plass. Gjennom vår digitale plattform, Improve, vil du nettopp kunne gjøre dette.

PRESTASJONS DASHBOARD

Et intelligent dashbord som visualiserer prestasjoner og resultater i fht. målsetting på alle nivåer; logg, sammenlign, evaluer, ta beslutning og få bedre prestasjoner!

DIGITALT TRENINGSSYSTEM

Et robust system som er utviklet over mange år og som er utviklet av trenere – for trenere, sikrer et skreddersydd, effektivt og målbart treningsprogram på alle nivåer!

DIGITALT PROFIL SYSTEM

Planlegg, utvikle og gjennomføre ulike former for “Assessment” som evaluerer holdninger, adferd, ferdigheter, kunnskap på organisasjon, team, medarbeider, kunde-, partner nivå. Resultater fra profilene integreres inn i forbedringsprosesser!

“Passion To Improve“ er vår grunnleggende tro på at vårt system skaper målbar forbedring for våre kunder, brukere og oss selv. Å skape verdi som er såpass målbar og positiv, det skaper en indre stolthet som binder oss sammen!