Om programmet

Improve er et kraftfullt verktøy som sikrer forbedringstiltak og som gjør det enklere å nå mål samt drive en lønnsom forretning. Improve gjør det enklere å sikre motivasjon for proaktiv kundeoppfølging hos selgere og service rådgivere. Improve gjør det enklere å sette trening og kompetanseutvikling i system. Hverdagen blir enklere med Improve. Dette er vårt fokus og motivasjon for å ha utviklet Improve i snart 30 år!

Hvordan sikre en målbar prosess med Improve?

Som leder er du avhengig av teknologi for å ha kontroll på selskapet. Enten det er nøkkeltall, kunde målinger, resultater fra medarbeider tilfredshet, kompetanse kartlegging eller andre viktige faktorer som må ha et visst nivå slik at dere kan være konkurransedyktig og levere positive resultater.

Improve er et unikt digitalt system for trening og utvikling med en digital plattform for å sikre utvikling, kommunikasjon og samhandling. Løsningen er utviklet i tett samarbeide med våre oppdragsgivere siste 30 år, er utviklet på siste Microsoft teknologi.

Løsningen gjør det enklere og mer effektivt å lede.

Improve-logo-580x400
 • Training Management Systems
 • Performance Management Systems
 • Learning Management Systems
 • Digital Samhandlings Plattform
 • Kompetanse- / Ferdighets Profiler
 • Virksomhetsstyring

Kontinuerlig forbedringsprosess

For å være konkurransedyktig må hele verdikjeden i din bedrift være godt fundamentert med god kvalitet. Det hjelper lite å motta kunde målinger som forteller dere at dere har 40% svake områder – om dere ikke samtidig iverksetter forbedringstiltak som systematiseres, gjennomføres, måles og følges opp frem mot neste måling. Det hjelper heller ikke å forbedre andre nøkkeltall i selskaper dersom dere ikke iverksetter målbare forbedringstiltak på en effektiv måte.

Det er jo her Improve kommer inn. Vi bistår selskaper som dere med å sikre lønnsomhet og konkurranseevne gjennom å systematisere forbedringstiltak på en enklere og mer effektiv måte.

Resultatet er fornøyde eiere, ledere, medarbeidere, kunder, partnere.

Og det blir enklere å lede.

PLANLEGGING

Det første vi gjør er å gjennomføre en grundig kartlegging av selskapets “nå-situasjon”. Det vil si at, avhengig om oppdraget går i retning av organisasjonsutvikling så er det nærliggende å starte med en organisasjons analyse. Er det å utvikle et lederteam så gjør vi gjerne en kombinasjon av flere ulike profiler og analyser. Felles for metoden er å finne ut dagens prestasjonsnivå, definere kritiske punkter for forbedring (KPIer), definere kritiske suksess faktorer for å lykkes (KSFer)-. Mål, milepæler og tiltak for KPI`er settes og det utarbeides en Utviklingsplan.

GJENNOMFØRING

Enhver endringsprosess krever handling og gjennomføring. Og det er ofte her det sviktes verden over. Vårt system automatiserer gjennomføring av tiltak som gjør det enklere for den enkelte å faktisk gjennomføre. Tiltakene loggføres, evalueres og automatiseres inne i vår digitale Trenings dagbok. Her kan ansvarlige prosjektledere samt deltakere til enhver tid ha full kontroll på hva som er utført til hvilken kvalitet.

MÅLING OG OPPFØLGING

Treningsdagboken loggfører utført aktivitet og kvalitet på oppgaven. Det gjør det enkelt å måle samt følge opp forbedringstiltak fordelt på individ, team, organisasjon. Dashboard visualiserer resultater vs. mål. Man kan sammenligne team vs team. Individuell prestasjon vs en annen individuell prestasjon. Scorecard benyttes til dypere analyse med samme funksjonalitet som Dashboard.

Improve er et kraftfullt verktøy som sikrer forbedringstiltak og som gjør det enklere å nå mål samt drive en lønnsom forretning.

Improve gjør det enklere å sikre motivasjon for proaktiv kundeoppfølging hos selgere og service rådgivere.

Improve gjør det enklere å sette trening og kompetanseutvikling i system.

Hverdagen blir enklere med Improve.

Trenings meny Improve

Organisasjonsutvikling

Evaluering av medarbeideres kunnskap om selskapets;

 • Forretningside.
 • Visjon.
 • Mål.
 • Strategier.
 • Verdier.
Gevinst og verdi:
 • Avdekke samt tette kunnskaps gapet.
 • Økt kunnskap.
 • Økt konkurranseevne.

Kunde utvikling:

 • Gjennomføring av kundemåling.
 • Gjennomføring av forbedringstiltak knyttet til svake resultater fra kundemåling.
Gevinst og verdi:
 • Avdekke samt tette kunnskaps gapet.
 • Økt kunnskap.
 • Økt konkurranseevne.
Medarbeider utvikling:
 • Gjennomføre medarbeider analyse samt integrere forbedringstiltak.
 • Gjennomføre medarbeider samtaler samt integrere og følge opp forbedringstiltak.
Gevinst og verdi:
 • Avdekke samt tette kunnskaps gapet.
 • Økt kunnskap.
 • Økt konkurranseevne.
Salgs utvikling
 • Gjennomføre kunnskapstester på fag, produkt, kunder, marked, salgsmetodikk samt integrere forbedringstiltak på svake områder for å tette kunnskaps gapet.
 • Planlegge, gjennomføre, måle og følge opp individuell salgsutvikling og salgstrening.
 • Planlegge, gjennomføre, mål og følge opp møte booking på en systematisk måte.
Gevinst og verdi:
 • Avdekke samt tette kunnskaps gapet.
 • Økt kunnskap.
 • Økt konkurranseevne.

IMPROVE