Om programmet

Utvikling av selgere er en spennende prosess. For det første møter vi selgere på alle nivåer; de erfarne som "kan" mye om temaet salg, som har vært lenge i bransjen og opparbeidet seg en portefølje av kunder som "bestiller" jevnlig produkter. Disse har samtidig opparbeidet seg noen holdninger som er utfordrende særlig i fht. å gå utenfor sin egen komfortsone og å tilegne seg ny kunnskap, ny teori for å få ny innsikt. For å ikke snakke om hvor langt det "sitter inne" å innrømme ovenfor seg selv at gårsdagens metoder ikke nødvendigvis passer morgendagens. Og "proaktiv møte booking" .... det gjorde de når de var "nye selgere"; det har jeg ikke behov for i dag. Kjenner du noen av disse erfarne selgerne? Trolig gjør du det og trolig smiler du litt for deg selv. Hvordan leder du slike selgere? Hva er det som får de til "å ticke" og bli motivert for å tenke og jobbe på en ny mer effektiv måte? Det er blant annet dette - når de selv ser at det funker - at de for alvor utvikler seg forbi prestasjonsnivået der er på i dag Og som et resultat - de blir våre beste ambassadører fordi de "selv" har funnet nøkkelen til bedre resultater:)!

Hvordan utvikler vi selgere?

Utvikling av selgere er en spennende prosess. For det første møter vi selgere på alle nivåer; de erfarne som “kan” mye om temaet salg, som har vært lenge i bransjen og opparbeidet seg en portefølje av kunder som “bestiller” jevnlig produkter. Disse har samtidig opparbeidet seg noen holdninger som er utfordrende særlig i fht. å gå utenfor sin egen komfortsone og å tilegne seg ny kunnskap, ny teori for å få ny innsikt. For å ikke snakke om hvor langt det “sitter inne” å innrømme ovenfor seg selv at gårsdagens metoder ikke nødvendigvis passer morgendagens. Og “proaktiv møte booking” …. det gjorde de når de var “nye selgere”; det har jeg ikke behov for i dag. Kjenner du noen av disse erfarne selgerne? Trolig gjør du det og trolig smiler du litt for deg selv. Hvordan leder du slike selgere? Hva er det som får de til “å ticke” og bli motivert for å tenke og jobbe på en ny mer effektiv måte? Det er blant annet dette – når de selv ser at det funker – at de for alvor utvikler seg forbi prestasjonsnivået der er på i dag Og som et resultat – de blir våre beste ambassadører fordi de “selv” har funnet nøkkelen til bedre resultater:)!

Young business partners applauding to reporter after listening to presentation at seminar
 • Salgs Ferdighets Profil - individuell utviklingsplan
 • Digital Trenings Dagbok
 • Digital loggføring av Proaktiv Møte Booking
 • Digital Kompetanseutvikling
 • Praktisk Trening og Rollespill
 • Digital plattform samhandling/læring

Kontinuerlig forbedringsprosess

Prosess basert, målbar og utviklende salgstrening på ferdigheter, kompetanse, teknikker, taktikker, holdninger, handlinger som skaper nysalg, gjen-salg, gjen-kjøp, opp-salg og kryss-salg. Sikring av lojale kunder skaper motiverte selgere.

PLANLEGGING

Gjennom bevisstgjøring av egne ferdigheter skapes en kraftfull og effektiv utviklingsprosess som er målbar, individuell tilpasset og konkret. Målet er å utvikle personlige egenskaper og ferdigheter for å innfri mål og strategier i selger rollen. Salgs Ferdighets Profil er en visualisering av prestasjoner knyttet til selger rollen og som fungerer som visualisering av resultater og prestasjoner. Individuell utviklingsplan etableres i samarbeide med nærmeste leder.

GJENNOMFØRING

Basert på utviklingsplanens definerte KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer), definerte mål, forbedrings tiltak og treningsøvelser, iverksettes gjennomføringen av godt lederskap. Påminnelser sendes selger og leder per e-post eller sms for å minne disse på dagens oppgaver.

MÅLING OG OPPFØLGING

Ut fra selgerens individuelle utviklingsplan er allerede milepæler satt opp. Her vil selger og selgers mentor/leder evaluere prestasjoner, resultater og måloppnåelse. Resultater visualiseres og sammenlignes enkelt og effektivt i Dashboard og analyseres på et dypere nivå i Scorecardet for den enkelte selger alternativt sammenligne en selger mot salgs-teamets snitt prestasjoner.

Basert på ulike salgs typer; erfarne som kan mye men de vil ikke “nok”, mindre erfarne som vil mye men de kan ikke “nok”, de som vil ikke og kan ikke nok i fht. det som kreves til de som kan og vil nok; så er vi nødt til å tilpasse treningene i fht. disse nivåene. Vi har god erfaring i å utvikle trenings prosesser som får frem det beste hos hver enkelt. God blanding av ny teori og metoder, rollespill som er praktiske og realistiske, ulike treningsøvelser og et system som loggfører, måler og utvikler ferdigheter i et tett samspill mellom selger og leder; sikrer en målbar og god trenings prosess.

Trenings meny Salgstrening

Målgruppe

Selgere inn mot B2B, B2C, kunderådgivere.

Vi planlegger, gjennomfører og følger opp prestasjoner og resultater basert på et tilpasset Scorecards over de viktigste KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer) for erfarne til nye selgere.

Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny
 1. Salgs Trenings Akademi (Utvikling fra grunnen/tilpasset deres behov)
 2. Adferds Trening (Hvordan selge til ulike personlighetstyper/Adferds Profiler)
 3. Personlig mestring (Balanse i livet)
 4. Prestasjons Coaching (Hvordan Coache ulike selgere)
 5. Prestasjoner i Salg (Definering av mål, Salgs-KPI`er, Aktivitet og Kvalitet)
 6. Relasjons Salg (Nettverk og relasjonsbygging)
 7. Presentasjonsteknikk (Hvordan vinne møtet/forsamlingen)
 8. Salgs og Forhandlingsteknikk; fra produkt til løsningssalg.
 9. Messesalg (Hvordan vinne kunder på messen)
 10. Møte Booking (Intensivt 8 ukers program med digital måling/oppfølging)

Telefon salg og møte booking

Perfecting the Pitch Training

Hva er Improve

Traditional vs Solution Selling

laptop-1071781

Sales Management & Sales Training.

For English website regarding Sales Management & Sales Training, please visit our English website, thank you!

.