Subaru Norge AS

Subaru Norge er en av pionèrene innen norsk bilbransje og ble stiftet 9.april 1940. I krigsårene ble det lite bilsalg, men firmaet leverte bl.a. vedgassgeneratorer til laste- og personbiler.
Bilsalget kom først i gang i 1950 da tidligere Autoindustri as (nå Subaru Norge as) fikk representasjonen for Saab. I 1975 kom Subaru agenturet i hus og firmaet har nå representert Subaru i nærmere 40 år. Subaru Norge as har også under tiden hatt egen anleggsmaskinavdeling og representert en rekke bilmerker gjennom tidene.

Subaru Norge as er i dag en importbedrift med Subaru som ene agentur, og har i tillegg eierinteresser i flere forhandlerbedrifter. Subaru Norge AS har et meget godt utbygget delelager plassert på Skytta like utenfor Oslo. Subaru Norge as har 30 ansatte som ivaretar kundenes og forhandlernes interesser samt driver en     utstrakt opplæringsvirksomhet overfor forhandlernettet både på salgs- og ettermarkedssiden. Selv om vår programvare og teknologi ligger langt fremme er utvikling av medarbeidere en avgjørende faktor i Subaru sitt ønske om å nå våre strategiske mål og ambisjoner om utvikling.

Selskapet

Subaru Norge er en av pionèrene innen norsk bilbransje og ble stiftet 9.april 1940. I krigsårene ble det lite bilsalg, men firmaet leverte bl.a. vedgassgeneratorer til laste- og personbiler.
Bilsalget kom først i gang i 1950 da tidligere Autoindustri as (nå Subaru Norge as) fikk representasjonen for Saab.

I 1975 kom Subaru agenturet i hus og firmaet har nå representert Subaru i nærmere 40 år. Subaru Norge as har også under tiden hatt egen anleggsmaskinavdeling og representert en rekke bilmerker gjennom tidene.

Subaru Norge as er i dag en importbedrift med Subaru som ene agentur, og har i tillegg eierinteresser i flere forhandlerbedrifter. Subaru Norge AS har et meget godt utbygget delelager plassert på Skytta like utenfor Oslo.

Subaru Norge as har 30 ansatte som ivaretar kundenes og forhandlernes interesser samt driver en     utstrakt opplæringsvirksomhet overfor forhandlernettet både på salgs- og ettermarkedssiden. Selv om vår programvare og teknologi ligger langt fremme er utvikling av medarbeidere en avgjørende faktor i Subaru sitt ønske om å nå våre strategiske mål og ambisjoner om utvikling.

logo_Subaru
  • Utvikling og gjennomføring av Subaru Akademiet
  • Lederutvikling - Ledertrening
  • Salgsutvikling - Salgstrening
  • Serviceutvikling - Servicetrening
  • Kundetilfredshet - Kundelojalitet
  • Forhandlerutvikling

Oppdraget

Deltakere og målgrupper har vært Topp- og mellomledere både fra salg og service markedet samt alle salgsrepresentanter og service-rådgivere gjennom våre 40 + forhandlere i Norge. Totalt har 160 deltagere gjennomført treningen.

Programmet

7 dagers prosessbasert trening og utvikling.

Krav til dokumenterbar effekt.

Individuelle treningsplaner som ble systematisert av improve.

Oppgaver før, under, etter trening.

Forankring og eierskap.

Støtte fra nærmeste leder.

Sertifisering; bronse, sølv, gull.

Resultatet

170 deltakere har gjennomført treningen over 3 måneder.

Snitt er 91% og tilsvarer GULL +!!

Suksessfaktorer

Utviklet og testet programmet på et utvalg forhandlere.

Tilpasset endelig program.

Systematisk trening over tid.

Teknologisk støttesystem; Improve.

Eierskap hos forhandlere og forhandlerforeningen.

Evne og vilje til utvikling av forhandlere fra importør.

Praktisk trening som gir verdi i hverdagen.

Enkelt språk, praktiske treninger, engasjement og humor.