TRAIN THE TRAINER

Avhengig av rolle vil vi tilby opplæring i bruk av systemet enten du er leder, trener eller vanlig bruker av systemet. En av forutsetningene til å kunne skape varig, gode prestasjoner og resultater er å ha tilstrekkelig kunnskap om seg selv og hvordan systemet best kan fungere for deg. Lær hvordan du kan bruke Improve i trening og utviklingsprosesser.

Vi setter opp ulike Online Treninger fremover både som bedriftsinterne treninger men også knyttet til produkt spesifikke treninger som for eksempel treninger i bruk i lederrollen, i salgs rollen, i service rollen, i instruktør-/trenerrollen innen toppidrett med mer. 2-dagers praktisk trening og dere er klare for å starte!

DEL 1. Improve Administrasjon

 • Administrasjon
 • Personvern (datatilsynet)
 • Bruker oppsett
 • Oppsett av organisasjon, team og brukere; roller og rettigheter
 • Utsendelser: SMS/Mail
 • Invitasjoner og alarmer
 • Skala oppsett (målnivåer)
 • Profil systemet
 • Profil bygger
 • Profil maler
 • Utsendelse av profiler
 • Treningsøvelser / Øvelsesbibliotek
 • Forhåndsdefinerte Treningsøvelser
 • Fritekst Treningsøvelser
 • Trenings kategorier
 • Tilpasning til ulike prestasjonsnivåer
 • Visualisering
 • Scorecard – DashBoards
Mål:

Du lærer den tekniske delen av systemet og bl.a. om hvordan du lager treningsøvelser, hvordan strukturen i profilsystemet er bygget opp og utsendelsesprosessen med ulike former for varsler og alarmer for å følge opp prosessen.

Del 2. Front End

 • Bruker side (Front End)
 • Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)
 • Brukeroppsett
 • Oppsett av personlige opplysninger, passord, mail, tlf, interesser med mer
 • Min side
 • Brukernavn og passord. Logg inn
 • Ta en test – logg ut
 • Profiler
 • Aktive profiler
 • Gjennomførte profiler
 • Historikk
 • Utviklings kontrakt
 • Treningsdagboken
 • Velg endelige KPIer, treningsøvelser, mål og tidsintervaller
 • Se på endelig profil
 • Scorecard
 • KPI målings intervaller
Mål:

Du lærer om hvordan du setter opp brukere, roller/ansvar, hvordan du lager profiler og gjennomfører prosesser samt ikke minst; du lærer hvordan du følger opp trenings prosessen frem mot endelige mål.

Del 3. Performance Management

 • Performance Management
 • Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)
 • Individuell vs. Team Performance
 • Sammenligning av individuelle og teambaserte prestasjoner: 1:1, 1:flere
 • Best Practice
 • Standard setting og Best Practice av treningsmål, treningsøvelser, målingsintervaller
 • Dashboards – ScoreCards
 • Hvordan krysskoble Scorecard,
 • Dashboards i fht. BSC?
 • Forankring og implementering
 • Hvorfor måle?
 • Hvordan måle?
 • Hvor ofte måle?
 • Hvordan coache ulik adferd?
 • Sikring av prestasjoner.
 • Hvordan sikre prestasjons fremgang?
Mål:

Du lærer om hvordan du forankrer og implementerer forbedrings prosessen inn i ditt selskap. Den viktige oppfølgings prosessen er verdifull, krevende og ikke minst svært givende når dere ser at prosessen skaper verdi. Lykke til!

Train-The-Trainer