Om programmet

En av de viktigste utfordringer knyttet til ledelse av forhandlere er å kunne ha kontroll på hvordan den enkelte forhandler kommer til å nå sine målsetninger, hva status er og hvordan det kommer til å gå hvis vi fortsetter som nå. Hvilke beslutninger og veivalg står vi ovenfor for å korrigere kursen slik at forhandler og vi selv når våre målsetninger? Det er blant dette vi hjelper deg med!

Forhandlerutvikling

For å ligge i forkant og opprettholde konkurranseevne må man som selskap ligge langt fremme når det gjelder utvikling av forhandlere, og dette arbeidet er en avgjørende faktor for å sikre at dere når deres strategiske mål og ambisjoner om utvikling.

Fokus på utvikling og trening av forhandlere
Bedriftsledelse, nøkkeltall og balansert målstyring.

En av de viktigste utfordringer knyttet til ledelse av forhandlere er å kunne ha kontroll på hvordan den enkelte forhandler kommer til å nå sine målsetninger, hva status er og hvordan det kommer til å gå hvis vi fortsetter som nå.

Hvilke beslutninger og veivalg står vi ovenfor for å korrigere kursen slik at forhandler og vi selv når våre målsetninger?

Vi lever i forandringens tid der nye strategier og endrede konkurranseforhold krever kombinasjon av måling og utvikling.

Mål:

En av de viktigste oppgavene i tiden fremover er å definere og utvikle disse nye måle- og utviklings systemene der vi har sett behov for en radikal endring fra tradisjonell måling av forhandlere til å systematisk utvikle forhandlere. I fremtiden holder det ikke lenger å kun måle forhandlere på økonomiske nøkkeltall men å også å omfatte prestasjoner innen kunde, organisasjon og medarbeidere. Verdikjeden som dette skaper utgjør forskjellen på å lykkes og ikke lykkes.

Fremtidens Forhandlere

Vi er overbevist om at fremtidens forhandlere evner å ha fokus og kontroll på 4 kritisk viktige områder for å drive en lønnsom forretning. De har et balansert bilde av hvor de er og hva som skal til for å forbedre dagens prestasjoner:

  1. Finans Kapital (Lønnsomhet – Vekst).
  2. Kunde Kapital (Tilfredshet – Lojalitet).
  3. Organisasjons Kapital (Produktivitet – Effektivitet).
  4. Human Kapital (Kompetanse – Motivasjon). 

Målet med å utvikle en Forhandler-Profil er for å sikre positive resultater.

Vi vil bidra til å nå felles mål gjennom målstyring og utvikling og har som mål å bli oppfattet som en viktig støttespiller hos forhandler.

smartmockups_la88ehhl
  • Økonomiske nøkkeltall - KPI`er
  • Kunde nøkkeltall - KPI`er
  • Medarbeider nøkkeltall - KPI`er
  • Markeds nøkkeltall - KPI`er
  • Prosess nøkkeltall - KPI`er

Vi lever i en tid der forhandlernes rolle krever det ytterste av oss som distributør. Konkurransen om kundene og kravet til økt inntjening blir stadig viktigere, mens personal-, kunde- og leveranse utfordringene står i kø. Til syvende og sist er det forhandlerens personlige lederskap som vil avgjøre om man når de krav og forventninger som er satt.

Vi vet at rollen er krevende og av den grunn er vår målsetting å gi selskaper en digital plattform for å kunne målstyre samt utvikle forhandlernes individuelle og kollektive prestasjon. Vår målsetting er å tilføre ny kunnskaper, nye ferdigheter, ny teknologi som skaper bedre kontroll og indre motivasjon nok til å håndtere det rollen krever. De bevisste valgene forhandleren gjør som følge av svarene til disse viktige spørsmålene vil styre og påvirke resultater.

Planlegging

Gjennom bevisstgjøring av nøkkeltalls prestasjoner, mål og tiltak skapes en kraftfull og effektiv utviklingsprosess som er målbar, individuell tilpasset og konkret. Målet er å iverksette konkrete tiltak for å innfri mål og strategier. Forhandler Nøkkeltalls Profil er en visualisering av dagens prestasjonsnivå og som fungerer som visualisering av resultater og prestasjoner. Individuell utviklingsplan per forhandler etableres i samarbeide med nærmeste leder.

Gjennomføring

Basert på utviklingsplanens definerte KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer), definerte mål, forbedrings tiltak og treningsøvelser, iverksettes gjennomføringen av tiltak som har som mål å forbedre forhandlerens oppgaver. Påminnelser sendes leder/distriktsleder per e-post eller sms for å minne denne på dagens oppgaver.

Måling og Oppfølging

Ut fra forhandlerens individuelle utviklingsplan er allerede milepæler satt opp. Her vil forhandler og leders mentor evaluere prestasjoner, resultater og måloppnåelse. Resultater visualiseres og sammenlignes enkelt og effektivt i Dashboard og analyseres på et dypere nivå i Scorecardet for den enkelte forhandler, selger eller team.

Forbedringsprosesser skal kreve litt ekstra av oss og samtidig virke inspirerende, lærende, utviklende og morsomt. Viktig er det å ha gode støttesystemer som Improve samt et kollegialt fellesskap som støtter hverandre i den daglige driften via Improve som digital samhandlings plattform.