06aug

Målbar utvikling av bærekrafts mål

Implementering av forbedringstiltak for FN’s 17 bærekrafts mål kan være en utfordrende oppgave for bedrifter. En målrettet og strukturert tilnærming kan bidra til å sikre målbar utvikling og kontinuerlig forbedring. Her er en plan for 3, 6, 9 og 12 måneder:

3 måneder:

Kartlegging av nåværende praksis: Gjennomfør en grundig analyse av virksomheten for å identifisere områder som påvirker bærekraft og SDGs. Sett opp en liste over prioriterte bærekrafts mål som bedriften ønsker å jobbe mot.

Utvikling av mål og indikatorer: Definer konkrete og målbare mål for hvert prioriterte bærekrafts mål. Identifiser indikatorer som vil bli brukt til å overvåke fremgangen mot disse målene.

Utvikling av handlingsplan: Lag en handlingsplan som tydelig angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de definerte bærekrafts målene for neste 3 måneder. Del opp planen i delmål og sett ansvarlige for hvert tiltak.

Engasjement og motivasjon: Involver ansatte, ledelse, kunder, leverandører og andre interessenter i diskusjoner om bærekraft og viktigheten av SDGs. Skap bevissthet og forpliktelse til å støtte bærekraftige praksiser.

Implementering av tiltak: Start implementeringen av de identifiserte forbedringstiltakene. Ha regelmessige møter og oppfølgingssesjoner for å sikre at fremdrift og måloppnåelse blir fulgt opp og implementert.

Rapportering og kommunikasjon: Begynn å rapportere fremgangen mot bærekrafts målene internt og eksternt. Kommuniser virksomhetens innsats og resultater knyttet til bærekraft for å styrke tillit og engasjement. Belønn og berøm innsats og resultater og skap eierskap.

6 måneder:

Utvikling av handlingsplan: Lag en handlingsplan som tydelig angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de definerte bærekraftsmålene for neste 6 måneder. Del opp planen i delmål og sett ansvarlige for hvert tiltak.

Implementering av tiltak: Start implementeringen av de identifiserte forbedringstiltakene. Ha regelmessige møter og oppfølgingssesjoner for å sikre at fremdrift og måloppnåelse blir blir fulgt opp og implementert.

Rapportering og kommunikasjon: Begynn å rapportere fremgangen mot bærekraftsmålene internt og eksternt. Kommuniser virksomhetens innsats og resultater knyttet til bærekraft for å styrke tillit og engasjement. Belønn og berøm innsats og resultater og skap eierskap.

9 måneder:

Evaluering av resultater: Gjennomfør en grundig evaluering av resultatene av implementerte tiltak. Vurder hva som har fungert bra og hva som kan forbedres. Juster eventuelt målene, tiltakene, trenings mengde. Ansvaret deles av flere eller andre medarbeidere for å skape større eierskap til forbedringsprosessen.

Tilpasning av tiltak: Basert på evalueringen, tilpass handlingsplanen og gjør eventuelle nødvendige endringer i tiltakene for å forbedre effektiviteten og oppnå bedre resultater.

Styrking av partnerskap: Bygg sterke partnerskap med andre organisasjoner og bedrifter som deler lignende bærekrafts mål. Samarbeid om prosjekter og initiativer som kan styrke virksomhetens påvirkning. I vår plattform har vi etablert ulike samhandlings-forum basert på ulike Bærekrafts mål der du og din bedrift kan møte andre selskaper som jobber med de samme målene som dere. Kunnskapsdeling og beste praksis satt i system.

12 måneder:

Konsolidering og ekspansjon: Bygg videre på det som har fungert godt og utvid arbeidet med å inkludere flere SDGs. Fortsett å integrere bærekraft i virksomhetens strategi og kultur.

Feiring av fremgang: Feir de oppnådde resultatene og anerkjenn innsatsen til alle ansatte og interessenter som har bidratt til bærekrafts målene.

Kontinuerlig forbedring: Forplikt deg til kontinuerlig forbedring og bærekraftige praksiser på lang sikt. Sett opp en plan for å fortsette å jobbe mot SDGs i fremtiden.

Oppsummert:

Viktigst av alt, hold kontinuerlig fokus på engasjement, motivasjon og ledelse gjennom hele prosessen. Bærekraft er en reise, og kontinuerlig forbedring med konkret støtte, måling og oppmuntring er nøkkelen til å oppnå suksess med implementeringen av FN’s 17 bærekrafts mål.

Improve Startups AS er etablert for å sikre vekst for Startups og Scaleups.

Vi har utviklet en digital plattform som der vi har etablert ulike forum for ledere og nøkkelpersonell for å jobbe systematisk med utvikling av bærekrafts mål.

Gründeren bak selskapet har i 30 år utviklet et Performance Management system som sikrer vekst. Vi har utviklet en «Bærekrafts mål-Profil» der selskaper kan definere en utviklingsplan fordelt på 3-12 måneder. I tillegg har vi implementert FN`s foreslåtte tiltak (169) i løsningen. Dette forenkler forbedringsprosessen betraktelig!

Les mer her: https://improvestartups.com/service/digital-utvikling-av-baerekraftsmal/

Ta gjerne kontakt så kan vi diskutere dine behov.

Mail: ronny@improvestartups.no

Web: https://improvestartups.com/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This field is required.

This field is required.