05aug

Sikring av lederutvikling i et Scaleup er kritisk for bærekraftig vekst og suksess. Når bedriften vokser raskt, må lederne være godt forberedt på å møte de utfordringene som følger med ekspansjonen. Her er noen tiltak for å sikre lederutvikling i et Scaleup:

  1. Identifisere lederpotensial: Identifiser tidlig ansatte med potensial til å bli fremtidige ledere. Vurder ikke bare faglige ferdigheter, men også lederegenskaper som motivasjon, kommunikasjon, teamarbeid og problemløsning. En utfordring vi ofte ser er at gründer og ideskaperen blir for lenge øverste leder i selskapet. Slipp andre til før det er for sent.

 

  1. Utviklingsplaner: Lag individuelle utviklingsplaner for dagens og potensielle nye ledere, tilpasset deres unike styrker og utviklingsområder. Disse planene bør inkludere trening og kurs i lederrollen, workshops, mentoring, og andre læringsmuligheter. Noen er gode på å sikre økonomisk styring, andre er gode på utvikling av team, andre er gode på salg og markedsføring. Sist men ikke minst viktig, hvor gode er dere til å spille hverandre gode og respektere ulikhet?

 

  1. Mentorprogrammer: Etablér mentorprogrammer hvor erfarne ledere gir veiledning og rådgivning til yngre talenter. Dette bidrar til kunnskapsoverføring, økt engasjement, og skaper sterke bånd mellom ansatte. Vi har en rekke mentorer i vår plattform som kan støtte deg i den videre skaleringsprosessen.

 

  1. Lederutviklingsprogrammer: Invester i spesialiserte lederutviklingsprogrammer som fokuserer på ledelsesmessige ferdigheter som strategisk tenkning, beslutningstaking, konflikthåndtering og teamledelse, tilpasset din virksomhet og konkurransesituasjon.

 

  1. Ekstern trening og sertifiseringer: Oppmuntre ledere til å delta på eksterne treningsprogrammer og oppnå relevante sertifiseringer innenfor deres felt. Dette utvider deres kompetansebase og gir dem tilgang til beste praksis fra bransjen.

 

  1. Cross-funksjonell opplæring: Gi lederne muligheten til å jobbe på tvers av avdelinger, selv om dere kanskje bare er 8-15 ansatte og la de få innsikt i ulike aspekter av virksomheten. Dette gir en helhetlig forståelse av virksomheten og fremmer samarbeid.

 

  1. Feedback og evaluering: Gjennomfør jevnlige evalueringer og tilbakemeldingssamtaler med lederne for å identifisere styrker og forbedringsområder. Bruk tilbakemeldingen til å tilpasse utviklingsplaner og treningstiltak. Vårt Performance management system sikrer en målbar utviklingsprosess!

 

  1. Ledergruppemøter: Organiser jevnlige ledergruppemøter hvor ledere kan dele erfaringer, diskutere utfordringer og samarbeide om strategiske initiativer. Dette fremmer en felles forståelse av virksomhetens mål og retning. Vår digitale plattform har bl.a. Gründer-Forum og Leder-Forum der ledere og gründere møter andre ledere og gründere for relasjonsbygging og kompetanseutvikling.

 

  1. Støttende ledelseskultur: Skap en støttende og inkluderende ledelseskultur hvor lederne oppmuntrer til åpen kommunikasjon, dele kunnskap og tilby hjelp til hverandre.

 

  1. Tilrettelegg for personlig utvikling: Oppmuntre lederne til å forfølge sine personlige karrieremål og interesser. Dette kan bidra til å opprettholde motivasjon og engasjement.

 

Husk at lederutvikling er en pågående prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og investering. Ved å investere tid og ressurser i å utvikle talentfulle ledere, vil Scaleupen kunne styrke organisasjonen din slik at du sikrer langsiktig suksess til glede for deg og dere som gründere, eiere og styre.

 

Improve Startups AS er etablert for å sikre vekst for Startups og Scaleups. Vi har utviklet en digital plattform som gir dere tilgang til kapital og kompetanse. Gründeren bak selskapet har i 30 år utviklet et Performance Management system som sikrer vekst.

Ta gjerne kontakt så kan vi diskutere dine behov.

Mail: ronny@improvestartups.no

Web: https://improvestartups.com/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This field is required.

This field is required.