Flytoget

Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode plasseringer i undersøkelsen «Great Place to Work».
  • Date: 2007-2010
  • Client: Flytoget AS
  • Category:
  • Address: Oslo

Selskapet

Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode plasseringer i undersøkelsen «Great Place to Work».

Flytoget startet sin drift i forbindelse med åpning av Oslos nye hovedflyplass i 1998. Selskapets forretningsidé er å tilby det beste transporttilbudet til og fra Oslo Lufthavn med vekt på sikkerhet, punktlighet og service. Flytoget AS strekker seg etter visjonen «Vi leverer den ultimate delen av reisen». Kjernen i merkevaren Flytoget er en markeds- og serviceorientert kultur hvor alle medarbeidere i selskapet er fokusert på å levere en tjeneste med høy punktlighet og servicekvalitet. Flytoget har oppnådd den høyeste markedsandelen i verden blant flytogselskaper. Vi har svært tilfredse kunder og 330 høyt motiverte medarbeidere.

Flytoget logo 2018
  • Lederutvikling - Ledertrening
  • Personlig utvikling
  • Teamutvikling
  • Forankring av visjon, verdier, mål
  • Kultur- og verdiutvikling

Oppdraget

I fbm. Pågående forbedringsprosess ble ResultatPartner engasjert i fbm. Teamutvikling og personlig utvikling av IT-avdelingen. I tillegg var vi engasjert i rekruttering av IT-ressurser.

Programmet

Starten på prosjektet viste klare forbedringsområder knyttet til intern samhandling, ledelse, kultur og kundeorientering.  Etter en grundig kartlegging samt tilpasning av treningsinnhold og omfang, jobbet vi med selskapet i 3 år med fokus på personlig vekst og utvikling, ledelse og lederopplæring, Teamutvikling samt å få bedriftens verdier, forretningsidé, mål, strategier og visjoner forankret hos medarbeidere. Hver eneste deltakers utviklingsprosess ble målt og fulgt opp via Improve med fokus på fremgang, tiltak og konkrete tilbakemeldinger fra ledelsen samt kolleger.

Resultatet

Resultatet ble etter 2 år at Flytoget klatret til topps og har siden 2007 vært på topp både i fht.  Norsk Kundebarometer men også i fht. Great Place To Work.”

Suksessfaktorer

En grundig situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse for å finne selskapets sterke og svake KPI`er.

Forankring i toppledelsen og gjennom hele organisasjonen helt ut i forhandler- og kundeleddet.

Tilpasset, målbar og praktisk trening med umiddelbar overføringsverdi skaper motivasjon.

God til å lede kompliserte prosesser. Meget flink til å billedgjøre disse prosessene, slik at det blir enkelt å forstå.

Meget gode samarbeidsevner og lytter til kunden.

Alltid levert som avtalt; tid, kvalitet, punktlighet.

Faglig meget kompetent og oppdatert.