Om programmet

En av forutsetningene for å kunne lede andre er evnen til å lede seg selv. Gjennom bevisstgjøring av egne ferdigheter skapes en kraftfull og effektiv utviklingsprosess som er målbar, individuell tilpasset og konkret. Videre vil man få etablert en klar og tydelig leder filosofi; hva den enkelte leder tror på, hva som kreves av lederrollen, hvordan man som leder kommuniserer og motiverer optimalt og hvordan man evner å lede sine medarbeidere ut fra deres ståsted og personlighet. Utvikling av leder ferdigheter er en kontinuerlig prosess som må tilpasses og implementeres som endel av din lederrolle i hverdagen. Bevisstgjøring av egen adferd, holdninger, kommunikasjon (bevisst vs ubevisst), målstyring, 360 graders tilbakemelding og oppfølging er alle faktorer som i sum skaper en god og trygg lederfigur.

Hvordan vi sikrer en målbar lederutvikling?

En av forutsetningene for å kunne lede andre er evnen til å lede seg selv. Gjennom bevisstgjøring av egne ferdigheter skapes en kraftfull og effektiv utviklingsprosess som er målbar, individuell tilpasset og konkret. Videre vil man få etablert en klar og tydelig leder filosofi; hva den enkelte leder tror på, hva som kreves av lederrollen, hvordan man som leder kommuniserer og motiverer optimalt og hvordan man evner å lede sine medarbeidere ut fra deres ståsted og personlighet.

Two business partners sitting and communicating with each other
 • Selvinnsikt og selverkjennelse
 • Personlig mestring
 • Motivasjon og mestring
 • Kommunikasjon og konstruktiv tilbakemelding
 • Delegering og oppmuntring
 • Målstyring og prestasjons ledelse
 • Salgsledelse

Kontinuerlig forbedrings prosess

Utvikling av leder ferdigheter er en kontinuerlig prosess som må tilpasses og implementeres som endel av din lederrolle i hverdagen. Bevisstgjøring av egen adferd, holdninger, kommunikasjon (bevisst vs ubevisst), målstyring, 360 graders tilbakemelding og oppfølging er alle faktorer som i sum skaper en god og trygg lederfigur.

PlANLEGGING

Gjennom bevisstgjøring av egne ferdigheter skapes en kraftfull og effektiv utviklingsprosess som er målbar, individuell tilpasset og konkret. Målet er å utvikle personlige egenskaper og ferdigheter for å innfri mål og strategier i lederrollen. Leder Ferdighets Profil er en visualisering av prestasjoner knyttet til lederrollen og som fungerer som visualisering av resultater og prestasjoner. Individuell utviklingsplan etableres i samarbeide med nærmeste leder.

GJENNOMFØRING

Basert på utviklingsplanens definerte KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer), definerte mål, forbedrings tiltak og treningsøvelser, iverksettes gjennomføringen av godt lederskap. Påminnelser sendes leder per e-post eller sms for å minne denne på dagens oppgaver.

MÅLING OG OPPFØLGING

Ut fra lederens individuelle utviklingsplan er allerede milepæler satt opp. Her vil leder og leders mentor evaluere prestasjoner, resultater og måloppnåelse. Resultater visualiseres og sammenlignes enkelt og effektivt i Dashboard og analyseres på et dypere nivå i Scorecardet for den enkelte leder eller team.

Forbedringsprosesser skal kreve litt ekstra av oss og samtidig virke inspirerende, lærende, utviklende og morsomt. Viktig er det å ha gode støttesystemer som Improve samt et kollegialt fellesskap som støtter hverandre i den daglige driften via Improve som digital samhandlings plattform.

Meny Ledertrening

Målgruppe

Topp- og mellomledere med resultat, kunde og personalansvar.

Vi planlegger, gjennomfører og følger opp prestasjoner og resultater basert på et tilpasset Scorecards over de viktigste KPI`er (Kritiske Prestasjons Indikatorer) for erfarne til nye ledere.

Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny
 1. Leder Akademi (Utvikling fra bunnen / tilpasset eksisterende)
 2. Adferds Trening (Hvordan lede ulike Adferd/Personlighet)
 3. Lederutvikling (Definere og implementere Ledelse”
 4. Teamutvikling (Hvordan få team til å prestere optimalt?)
 5. Organisasjonsutvikling (Etablering/Forankring av Mål, Strategier, Verdier, Visjon)
 6. Personlig mestring (Balanse i livet)
 7. Prestasjons Coaching (Hvordan Coache ulike medarbeidere/team)
 8. Personlig utvikling (Systematisk utvikling av medarbeidere)
 9. Presentasjonsteknikk (Hvordan vinne møtet/forsamlingen)
 10. Balansert Målstyring (Nøkkeltall satt i system)
 11. Salgs- og forhandlingsteknikk (fra produkt- til løsningssalg).

PERSONLIG LEDERUTVIKLING

Sales Management & Sales Training

For English website regarding Sales Management & Sales Training, please visit our English website, thank you!