Rekrutteringsprosessen.

Rekrutteringsprosessen innebærer:

Rekrutterings-Profil

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon:
 • Stillingenes utfordringer, mål, krav, ønsker og behov.

Stillingsutlysning

 • Stillingsutlysning og innrykk på websidene/LinkedIn til oppdragsgiver og ResultatPartner AS.

Search

 • Direkte personkontakt ResultatPartner eget nettverk samt jobb database (Finn.no).
 • Prekvalifisering av kandidater pr telefon.
 • Søknadsbehandling og dialog med kandidater.

Utvelgelse og innstilling

 • Søknads bekreftelser fra eksterne søkere.
 • Pre-kvalifiserings intervjuer hos ResultatPartner (1. intervju).
 • Short-list med kandidater og kopi av dialog,
 • CV`er sendes oppdragsgiver.

Førstegangs intervju – oppdragsgiver

 • Pre-kvalifiserings intervjuer hos oppdragsiver (1. intervju).

Kvalifisering – Dybdeintervju

 • Dybdeintervju med teknisk/personlig oppgave hos intervjuer hos oppdragsgiver (2-3. intervju).
 • Innstilling av kandidat.

Referanse sjekk

 • Referanse sjekk gjennomføres – resultat rapport utarbeides og diskuteres.

Kontraktsinngåelse

 • Signering av ansettelseskontrakt samt gjennomgang av On-boarding prosess.

Oppfølging 3 måneder etter oppstart

 • Oppfølging av kandidat fra ResultatPartner (konfidensiell eller åpen).

Rekrutteringsprosess