Om Improve

Improve er en digital plattform for å systematisere trening og utvikling basert på tre viktige faser; planlegging, gjennomføring og oppfølging. Målet er å sikre en varig og målbar forbedrings prosess. Plattformen er utviklet i et tett partnerskap med kunder og oppdragsgivere i samarbeid med konsulentselskapet ResultatPartner AS som også er grunnlegger av plattformen allerede fra 1991 og frem til i dag. Vi vil si at plattformen og metodikken er grundig testet og utviklet i et samarbeid med i overkant av 400 virksomheter.

Bruksområder
 • Leder- / organisasjons – / medarbeiderutvikling.
 • Prestasjons- og Resultatmåling via Dashboard og Scorecard (Performance Management System).
 • Personlig utvikling; Fysisk, mental og sosial helse.
Målrettet 1-1 utviklings samtale
Gjennomfør målrettet utviklings-samtale mellom deg og dine medarbeidere. Ikke la den årlige samtalen være et plikt-løp der dere bruker utgåtte og lite målstyrte skjemaer som ikke systematiserer og følger opp forbedringstiltak – begge veier. Bruk Improve til å få en enklere og mer effektiv struktur!
Digital Helse og Livsstil
Improve kan brukes som et Software for å systematisere en plan for å forbedre din «Digitale Helse og Livsstil». Gjennom et avansert og effektivt system definerer vi din helsetilstand, setter mål og tiltak, som følges opp av deg selv og den eller de du vil ha som støtte personer.
Prestasjons- kultur.
I en prestasjons-kultur spiller man hverandre gode – hver dag.
Der teamets kollektive ferdigheter er sterkere enn enkelt individets.
Der felles verdier bygger gode relasjoner.
Der felles forståelse av visjonen – skaper en indre dra kraft.
Der humør, latter og positivt preger hverdagen.
Der entusiasme og stolthet smitter over på kundenes lojalitet.
Det skaper ekstraordinære prestasjoner som påvirker medarbeidernes motivasjon og selskapets resultater.
Med Improve vil vi gi deg mulighetene for å skape en slik prestasjons-kultur.
Den verdifulle tilbakemeldingen
Den verdifulle tilbakemeldingen er ofte ubevisst, utelatt og glemt.
Det kan være et smil, et ord, en bevegelse som treffer på et best egnet tidspunkt – eller det motsatte. Improve systematiserer trenings-prosessen for å forbedre denne viktige delen av kommunikasjonsprosessen.
Feiring av gode prestasjoner
Systematisk trening av ledere og selgere er starten i en forbedrings-prosess. Bevisstgjøring av hva som skaper gode prestasjoner – og effekten av belønningen – er prosesser du kan gjennomføre ved å ta i bruk Improve.
Ekspedisjoner, klatring, ekstrem sport.
Norge ligger i verdens toppen for alle våre ekspedisjoner. For å innfri drømmen ligger årevis med trening og forberedelser. Med Improve kan du systematisere, planlegge, gjennomføre, måle og følge opp prosessen på en effektiv måte. Del dine drømmer og mål med dine partnere i prosjektet og etabler et system for gjensidig oppfølging, coaching og målstyring. Det sikrer en sterkere varig og målbar effekt. Dette kan du bl.a. bruke Improve til.
Kosthold og livskvalitet
Riktig kosthold kombinert med en systematisk plan for kostholdsendring og trening er to faktorer som vil sikre at du går ned i vekt og øker din livskvalitet. Mange som har forsøkt dette går etter tid tilbake til gamle vaner når den mentale motstanden blir for tøff og gevinsten er ikke på linje med det som kreves av innsats. Da er det fint å vite at Improve kan være det systemet du trenger for å sikre at du opprettholder og følger planen. Du kan invitere inn din nærmeste venn eller kostholdsekspert, din personlige trener eller andre inn i din prosess; vi garanterer deg en helt annen effekt enn å ikke ha dette softwaret som heter Improve; utviklet siden 1991.
Systematisk trening for overvektige
De som ikke har vært overvektige har liten personlig erfaring i hva det er og hva som kreves av tiltak for å forbedre vekten. Det påvirker både den fysiske, mentale og sosiale tilstanden og utløser ofte en negativ spiral som det er vanskelig å komme ut av. Men vi har gode nyheter til deg:). Med Improve kan du på en enklere måte systematisere og følge opp dine mål og tiltak enten alene eller med andre likesinnede der dere kan være coacher og motivatorer for hverandre! Og du kan også enkelt invitere inn andre støtte personer slik at du føler at andre er med på å støtte deg i prosessen frem mot en bedre helse. Med Improve blir det enklere og mer effektivt!
Personlig lederutvikling
Med Improve vil du kunne systematisere, planlegge, gjennomføre, måle og følge opp utviklingsprosesser av ledere på alle nivåer. Vi garanterer en målbar utviklingsprosess!
Presentasjonsteknikk
Å holde offentlige presentasjoner er på topp 3 listen blant Amerikanernes største frykter. De fleste har nok kjent på spenningen og hvordan det mentale tar over både det fysiske og mentale spillet. Med Improve vil du kunne utvikle en målbar utviklingsprosess der målet er å skape en varig trygghet og mestringsevne i relasjon til offentlige presentasjoner og foredrag.
Målbar fysisk trening
Et mål med fysisk trening er at du faktisk har en plan for å kunne forbedre din fysiske kapasitet. Improve systematiserer og skreddersyr treningen i fht. ditt nåværende prestasjonsnivå. Dette sikrer fokus, motivasjon, progresjon. Med Improve kan du nå dine mål på en enklere og mer effektiv måte og du kan gjerne legge til personlige trenere som kan coache og følge opp din personlige treningsplan.
Treningsprogram for funksjonshemmede
Noe av det som imponerer meg mest er å se bevegelses- og funksjonshemmedes evne til å prestere til tross for deres situasjon. Evnen til å tenke positivt er en ting men en annen ting er å kunne mobilsere alle mentale og fysiske krefter for å nå sitt mål; det er faktisk prestasjoner i verdensklasse! Vi ønsker å tilby målgruppen vårt Improve Systems for å kunne systematisere og motivere treningsprogrammet på en enklere og mer effektiv måte.
Teamutvikling og samhandling
Teamutvikling og samhandling handler om å dele felles verdier og visjon. Der hver enkelt gir alt det som kreves for at teamet når sine mål. Som et lag. Som et team. Som spiller hverandre gode hver dag. Der kollektiv innsats langt overstiger enkelt personers innsats. Med Improve vil dere kunne systematisere trenings prosesser for Team.
Trening av medarbeidere
Trening av medarbeidere er kanskje den mest verdifulle investeringen din bedrift kan foreta. Fysisk, mentalt og sosialt sterke medarbeidere yter langt bedre enn det motsatte. Dette påvirker topp- og bunnlinje samt interne og eksterne relasjoner. Selskaper som har medarbeider-fokus #1 er vinnerne i kampen om å beholde samt tiltrekke seg de gode. Med Improve vil ditt bedrifts-idrettslag kunne systematisere en plan for utvikling som måles og følges opp av deltakerne selv men også deres eventuelle personlige trenere.
Utvikling av lederteam
Utvikling av lederteam skaper unike resultater. Men mennesker er forskjellig med ulik personlighet, ulik erfaring og kunnskap og de motiveres og ledes ulikt. Med Improve vil du kunne utvikle kraftfulle lederteam som innfrir selskapets mål og strategier.
Potensiell verdi
 • Økt presisjon fra diagnose til iverksetting samt oppfølging av forbedringstiltak.
 • Raskere og mer effektiv behandling.
 • Kostnadsbesparende behandling.
 • Redusering av mislykkede prosjekter.
 • Reduserte kostnader for sykehusene.
 • Avlastning for helsepersonell.
 • Økt pasientsikkerhet.
 • Beste Praksis for fremtidig behandling.

Hva kan du bruke Improve til