logo_Subaru_2
Subaru

Om Subaru

Firmaet er en av pionèrene innen norsk bilbransje og ble stiftet 9.april 1940. I krigsårene ble det lite bilsalg, men firmaet leverte bl.a. vedgassgeneratorer til laste- og personbiler.
Bilsalget kom først i gang i 1950 da tidligere Autoindustri as (nå Subaru Norge AS) fikk representasjonen for Saab.

I 1975 kom Subaru agenturet i hus og firmaet har nå representert Subaru i 40 år. Subaru Norge AS har også under tiden hatt egen anleggsmaskinavdeling og representert en rekke bilmerker gjennom tidene.

Subaru Norge AS er idag en importbedrift med Subaru som eneagentur, og har i tillegg eierinteresser i flere forhandlerbedrifter.

Subaru Norge AS har et meget godt utbygget delelager plassert på Skytta like utenfor Oslo. Subaru Norge AS har 30 ansatte som ivaretar kundenes og forhandlernes interesser samt driver en utstrakt opplæringsvirksomhet overfor forhandlernettet både på salgs- og ettermarkedssiden.

Oppdraget og resultater

“Vi startet samarbeidet med ResultatPartner høsten 2013 med en målsetting om å bli nummer 1 på Norsk Kundebarometer. Vi fant ut at vi trengte en partner for å videreutvikle våre forhandlere både innen salg og servicemarkedet.

Vi valgte Ronny og ResultatPartner fordi de hadde gode referanser fra bilbransjen og øvrige bransjer, noe vi er spesielt opptatt av.

Vi har kjørt pilotprosjekter innen salg og servicemarkedet, før vi satte i gang Subaru akademiet for alle forhandlere i hele Norge og det har fungert veldig bra. Ronny har gjort en solid jobb, og vi er veldig godt fornøyde. Han får gode tilbakemeldinger fra våre forhandlere, han lager god dokumentasjon, og følger opp til riktig tid og til avtalt pris. Vi er totalt sett svært fornøyd med innsatsen til Ronny Nilsen og velger å bruke han i tiden fremover også”. Mvh Ledergruppen Norge

Resultater og omfang

Deltakere og målgrupper har vært Topp- og mellomledere både fra salg og servicemarkedet samt alle salgsrepresentanter og service-rådgivere gjennom våre 40 + forhandlere i Norge. Totalt har 160 deltagere gjennomført treningen.

Resultater så langt har vært forbløffende med 91% gjennomsnittlig poengsum og “Gull-nivå”!

Disse resultatene forteller oss at vi har lykkes godt i våre investeringer og så langt har rundt 170 deltakere dokumentert sine resultater under eksamen. Vi vil fortsette å investere i vår forhandlere for å øke kunnskapen, ferdigheter, prestasjoner og resultater.