Torunn Ødegård

Executive Coach

Endringsledelse og omstillingsprosesser
Growth Mindset

Kompetanse

 • Endringsledelse og omstillingsprosesser
 • Growth Mindset og psykologisk sikkerhet for ledere og team
 • Interkulturell kompetanse
 • Coachende lederstil (relasjonskompetanse)
 • Executive- team og karrierecoaching

Viktigste bidrag

 • Fasilitering av vekst- og utviklingsprosesser.
 • Atferds-spesifikk trening av ledere og team for å oppnå høy grad av psykologisk trygghet i læring
 • og samhandling
 • Bistand ved implementering av en « Growth
 • Mindset » kultur i team, prosj ekter,
 • organi sasjoner og enkeltpersoner.

Nåværende stilling

Eier | Think Management AS | 1989 – nå

Innsikt, forskningsbasert kompetanse , erfaring og gjennomføringsevne innen (endrings)ledelse og kommunikasjon.

Utdanning

Nudging | 2019 | iNudgeyou

Atferds-design for næringslivet og det offentlige marked.

Robbins-Madanes Training | 2015 |

Coaching individ og grupper

Erickson Coaching Nordic | 2015 |

ICF sertifisert coach