Torunn Ødegård

Executive Coach

Endringsledelse og omstillingsprosesser
Growth Mindset

Kompetanse

  • Endringsledelse og omstillingsprosesser.
  • Growth Mindset og psykologisk sikkerhet for ledere og team.
  • Interkulturell kompetanse.
  • Coachende lederstil (relasjonskompetanse).
  • Executive- team og karrierecoaching.

Viktigste bidrag

  • Fasilitering av vekst- og utviklingsprosesser.
  • Atferds-spesifikk trening av ledere og team for å oppnå høy grad av psykologisk trygghet i læring og samhandling.
  • Bistand ved implementering av en « Growth Mindset » kultur i team, prosjekter, organisasjoner og enkeltpersoner.

Jobbsøkere

Å være ufrivillig arbeidsledig kan være en stor utfordring. Det gjør noe med oss. Det er lett å rette fokus og energi på hva vi ikke har; trygghet, forutsigbarhet, mestringsfølelse og frihet til å ta nye valg. Det gjør også noe med hvordan vi ser på oss selv, og det er lett å være bekymret for hvordan vi fremstår ovenfor venner og familie. I slike situasjoner er det viktig å være mentalt sterk for å finne utholdenhet og styrke slik at du kan jobbe rolig og sikkert på vei mot dine mål. Coachende samtaler gjør at du kan starte der du føler du er «stuck», bli bedre og komme lenger, hurtigere. Følelsen av egen kontroll gjør at du får «senket skuldrene» og bygget opp selvfølelsen. Med snart 35 års erfaring fra eget firma arbeider jeg daglig som karriereveileder og coach for folk som står utenfor arbeidslivet eller er i omstilling. Jeg er sertifisert ICF-coach, og bruker Growth Mindset som rammeverk slik at du er åpen for læring, kan akseptere feil, vil oppsøke ny kunnskap og aktivt lete etter nye perspektiver og forbedringsmuligheter.

Nåværende stilling

Eier | Think Management AS | 1989 – nå

Innsikt, forskningsbasert kompetanse , erfaring og gjennomføringsevne innen (endrings)ledelse og kommunikasjon.

Utdanning

Nudging | 2019 | iNudgeyou

Atferds-design for næringslivet og det offentlige marked.

Robbins-Madanes Training | 2015 |

Coaching individ og grupper

Erickson Coaching Nordic | 2015 |

ICF sertifisert coach