Feng Zhu

CTO

Software Development .NET
Architecture

Om våre ressurser

ResultatPartner AS har siden 1991 utviklet og gjennomført prosesser innen trening og utvikling samt rekruttering for 400+ virksomheter i alle type bransjer. Våre metoder er alltid å ikke påta oss oppdrag vi mener vi ikke kan løse 100% men for å kunne ha spiss, dybde- og bredde kompetanse har vi inngått partneravtaler. Ut i fra hva som er målet med oppdraget vil vi presentere et fullverdig team med dokumenterbare referanser på tilsvarende oppdrag.

Qualification

Mr. Feng Zhu has solid knowledge and experiences in many aspects of software engineering, such as software product lines, software architecture, software development process, software modeling and design, software re-engineering, software testing, requirement engineering, programming, software business, organization management and project management, and so on. He has led the developments of kinds of IT systems successfully with strong technical knowledge, management skills, leadership, ownership, and team spirit, to help different organizations run their business excellently with technical supports.

Education

  • Master of Science

Sep/2004- Jan/2006 Dept. of Computer Science, University of Kuopio (merged to the University of Eastern Finland)

(Specialty: Computer Science. Major Line: Software Engineering)

Master’s Thesis: Variability of Software Product Line

Bachelor of Engineering

Sep/2000-Jul/2002 Dept. of Information System and Information Management,

University of Science & Technology of China

Sep/2002-Jul/2004 School of Software Engineering,

University of Science & Technology of China

(Specialty: Software Engineering)

Bachelor’s Thesis: A Management System for Software Development Engineering Based on Web

  • PhD candidate & Research Assistant

December/2006 – December/2007 Dept. of Informatics, University of Zurich (Switzerland)

(Specialty: Software Engineering. Research Topic: Software Product Line)

Skills

Chief Technical Officer

Technical lead

Branch Master

DB Master

CI Master

Server Master

Infrastructure Master

Experience

With over 15 years of experience in software engineering, operations, and decision analysis, Mr. Feng Zhu has the breadth and depth of experience needed to quickly understand the technical aspects of development of a world class Software like Improve Systems.

Contact Me

Feel free to contact me in regards to any technical questions, thank you.