Konsulent trening

Vi lever i en tid der konsulent rollen krever det ytterste av oss. Konkurransen om kundene og kravet til økt inntjening blir stadig viktigere, mens personal-, kunde- og leveranse utfordringene står i kø. Til syvende og sist er det ditt personlige lederskap som vil avgjøre om du når de krav og forventninger som er satt til deg som konsulent.

Prestasjonsutvikling

Improve Prestasjonsledelse og Prestasjonsutvikling er et Digitalt Software og plattform for å utvikle, gjennomføre, analysere og visualisere resultater mot mål på et organisatorisk, team eller individ nivå. Sanntids måling sikrer et godt beslutnings underlag.
Prestasjonsmåling fokuserer på hele verdikjeden som knytter sammen alle vesentlige elementer som er med på å påvirke prestasjoner og resultater. Improve er selve “navet” som binder alt sammen.

Lederutvikling

Utvikling av leder ferdigheter er en kontinuerlig prosess som må tilpasses og implementeres som endel av din lederrolle i hverdagen. Bevisstgjøring av egen adferd, holdninger, kommunikasjon (bevisst vs ubevisst), målstyring, 360 graders tilbakemelding og oppfølging er alle faktorer som i sum skaper en god og trygg lederfigur.

Personlig utvikling

Livet vårt er langt fra forutsigbart. Fra den ene dagen kan alt virke rolig og balansert der du har full kontroll til den andre dagen da det er stikk motsatt. Bevisstgjøring av hvordan du forvalter ditt liv, dine verdier, dine følelser, din tid, din egen personlige utvikling er en spennende men samtidig krevende øvelse. Vi gir deg verktøyene og innsikten til hvordan du vil få et gjennombrudd i ditt eget personlige liv.

Salgsutvikling

Utvikling av selgere er en spennende prosess. For det første møter vi selgere på alle nivåer; de erfarne som “kan” mye om temaet salg, som har vært lenge i bransjen og opparbeidet seg en portefølje av kunder som “bestiller” jevnlig produkter. Disse har samtidig opparbeidet seg noen holdninger som er utfordrende særlig i fht. å gå utenfor sin egen komfortsone og å tilegne seg ny kunnskap, ny teori for å få ny innsikt. For å ikke snakke om hvor langt det “sitter inne” å innrømme ovenfor seg selv at gårsdagens metoder ikke nødvendigvis passer morgendagens. Og “proaktiv møte booking” …. det gjorde de når de var “nye selgere”; det har jeg ikke behov for i dag. Kjenner du noen av disse erfarne selgerne? Trolig gjør du det og trolig smiler du litt for deg selv. Hvordan leder du slike selgere? Hva er det som får de til “å ticke” og bli motivert for å tenke og jobbe på en ny mer effektiv måte? Det er blant annet dette – når de selv ser at det funker – at de for alvor utvikler seg forbi prestasjonsnivået der er på i dag Og som et resultat – de blir våre beste ambassadører fordi de “selv” har funnet nøkkelen til bedre resultater:)!

Improve

Operational Management provide broad menu Human Resource Service