Innovasjon Norge byr nå på 10 timer gratis mentor

Beskrivelse av mentorordningen er gjengitt med tillatelse av min samarbeidspartner Jan Sollid Storehaug» Les mer om Jan og hans foredrag her (link til storehaug.no)

I forbindelse med Covid-19 har Innovasjon Norge utvidet mentortjenesten, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer.

De lover ekspressbehandling av søknaden og du kan søke på nett.

Spørsmålene du må svare på er:

1) I hvilken grad er ditt produkt eller din tjeneste unik i forhold til det som allerede finnes i markedet

2) Beskriv de mest presserende områder (maks to) du trenger hjelp til akkurat nå, for eksempel kontroll på likviditet, juridisk hjelp, finne nye markeder/produktmix, digitalisering av dagens produkter eller lignende.

(Merk at du ikke kan søke som enkeltmannsforetak.)

Denne mentorordingen kommer i tillegg til den ordinære mentortjenesten.

“Har du spørsmål om hva det vil si å bruke en mentor eller ønsker å komme i kontakt med meg som mulig mentor er du velkommen til å ringe meg eller sende en e-post til ronny@resultatpartner.no”
Ronny A. Nilsen
Telefon 9280 4155

Du kan foreslå valg av mentor

Innovasjon Norge behandler søknaden og blir den godkjent sender de den videre til Connect Vest.  De er nasjonal mentorkobler og har fått oppdraget av Innovasjon Norge med å koble deg med en passende mentor.  De har et stort nettverk med mentorer fra blant annet næringslivet, forskning, utdanning, finans og andre – både nasjonalt og internasjonalt.

Straks du får e-post fra Connect om at du har fått ja til din søknad av Innovasjon Norge, blir du bedt om å opprette din selskapsprofil i Crowdworks.

Om du ønsker meg eller en annen du allerede har etablert en relasjon til, som din mentor, kan du krysse av for ønsket mentor. Det gjør du i din profil under feltet «mentor ask».

Crowdworks benyttes av Connect Vest for all kommunikasjon og rapportering, men er også nyttig til andre formål, f.eks kobling med mulige investorer.

Connect Vest kobler mange saker om dagen, så de må ha all info inn i Crowdworks for å ha oversikten.

Har du ikke noe ønske om en bestemt mentor, vil den avdelingen som er nærmest din bedrift finne en passende mentor, bestemt av hva du har skrevet i søknaden din.  Avhengig av hvor din bedrift er registrert sendes det til Connect Vests lokale partnere. Disse har igjen oversikt over lokale ressurser og kandidater som kan bistå som mentor.

På Østlandet er det IKT Norge som administrerer mentorordningen, I Møre og Romsdal, Innlandet og Trøndelag er Connect Midtnorge ansvarlige, mens Connect Nordland administreres fra Kunnskapsparken Bodø. I sør er det Connect Sørland.

Høres det omstendelig ut? Søknaden er det fort gjort å skrive, det samme gjelder registrering på Crowdworks. Når det først er gjort, er du i gang og kan utforske andre muligheter hos Innovasjon Norge.

Gå rett til søknadskjemaet

Etablerte virksomheter kan også søke mentor

Merk at det for bedrifter i tidlig fase er mulig å søke om både krisementor (10 timer) og strategisk mentor (30 timer).

Etablerte bedrifter eldre enn 5 år kvalifiserer ikke til strategisk mentor, men kan likevel søke om krisementor dersom de er påvirket av Covid-19.

Ytterligere støtte

Hvis du ikke har søkt og fått støtte fra Innovasjon Norge i andre sammenhenger, kan det å søke og få ja til disse 10 timene være en god start.

Du kan nemlig også få dekket 30 timer i den ordinære ordningen for dekning til en personlig mentor av Innovasjon Norge.

Du må ikke ført søke mentor, men kan går rett på søknad om tilskudd til markedsavklaring. Tidligere var dette beløpet kr. 100.000, men det har nå økt til 150.000 – uten krav til egenfinansiering. Kvalifiserer du til tilskudd, er dette noe mange får innvilget og absolutt en god støtte til å undersøke om potensielle kunder vil ha det du tilbyr.

Merk at Innovasjon Norge nå skriver at saksbehandlingstiden er ca 4 uker for søknader.

Neste steg for mange er inntil 750.000 kroner i tilskudd til kommersialisering – fase 1 til din oppstartsbedrift.

Nytt er også at Innovasjon Norge nå tilbyr tilskudd til kommersialisering – fase 2.

Samlet kan du få totalt kr. 1.500.000 i støtte til din oppstartsbedrift. Merk at tilskudd til kommersialisering forutsetter 25 % egenfinansiering, og fase 2 krever et profesjonelt styre og at du har med deg en ekstern investor.

Det finnes også en rekke andre ordninger som kan være aktuelle for deg. Får du først «Ja» til en mentor, eller markedsavklaring er du godt i gang!

«Konkurransevridende» er ofte avslagsgrunn

10 timer gratis mentor er en tjeneste som det skal være lett å få ja til, rask behandling og enkel å søke. Likevel er det noen som får nei. Min erfaring er at begrunnelsen til de som får nei er at din virksomhet oppfattes som for lik eksisterende virksomheter og at du ikke får støtte fordi det kan gi deg fordeler i konkurransen – at det er konkurransevridende.

Skriv kort, skriv presist og ha dette i tankene samtidig som du ser på hva som er grunnleggende forutsetninger for at du skal få støtte fra Innovasjon Norge, også til andre ordninger.

Grunnleggende forutsetninger for støtte fra Innovasjon Norge til ditt prosjekt.

Et enkelt råd er å ta deg tid til å lese deg grundig opp på Innovasjon Norges hjemmesider for å forstå bedre hvordan Innovasjon Norge tenker og hva slags prosjekter de støtter.

De grunnleggende kriteriene for støtte til prosjekter fra Innovasjon Norge kan oppsummeres som følger:

 • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Målgruppen er bedrifter yngre enn 5 år. Bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
 • Bør (ofte må) være aksjeselskap, ikke enkeltmannsforetak
 • Har du en helt ny idé med et helt nytt produkt eller tjeneste som ingen andre har tenkt på?
 • Har du en ny måte å løse et problem hvor du bruker eksisterende løsninger, satt sammen på en ny måte?
 • Er det en ny bedrift med kjente produkter eller tjenester som du har tenkt å levere på en ny måte?
 • Er det skalerbart?
 • Har det minimum nasjonalt, men helst internasjonalt potensiale?
 • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial.
 • Innovasjon Norge anser vekstpotensialet som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.
 • Selskaper uten særlig vekstpotensial støttes ikke.

Kvalifiserer du ikke, men trenger likevel en mentor?

Som rådgiver på timebasis tar jeg for ordinære oppdrag 1.750,- per time. For en oppstartsbedrift kan det være vel anvendte penger, men for mange er det langt utenfor budsjett.

Via diverse støtteordninger for oppstartsbedrifter og ved å stille de rette spørsmålene kan du finne en mentor, aldeles gratis.

Gjennom min erfaring i over 30 år har jeg selv fått hjelp fra mentorer og hatt gleden av å være mentor for mange førstegangsgründere og andre som trenger veiledning.

Mentor