Cisco 200 x 200
Cisco

Om Cisco:

Cisco Systems, Inc. (NASDAQCSCO) er et globalt selskap med nesten 68 000 ansatte (2010). Hovedkontoret ligger i San Jose i California i USA, og i tillegg har selskapet avdelinger i en lang rekke land. Selskapet produserer og selger teknologi og tjenester innen nettverk og kommunikasjonunder merkenavnene «Cisco», «WebEx» og «Scientific Atlanta». Opprinnelig produserte Cisco bare multiprotokollrutere for bedrifter, men i dag finnes produktene i både offentlige og private nettverk.Selskapet ble etablert i 1984 og var det første som produserte rutere for kommunikasjon mellom nettverk. Navnet på firmaet er hentet fra siste del av ordet San Francisco, og logoen er en visualisering av Golden Gate Bridge.Cisco er kjent for å ha utviklet teknologier blant annet innen

Oppdraget

Gjennomført Topplederutvikling i 2 perioder med to ulike toppledere.Prosess varighet 3 år; ;21 dagers prosess fordelt på; Lederrollen, personlig mestring og selvledelse, etablering og forankring av visjon, forretningside, mål, strategier og verdier. Strategisk og operativ ledelse. Samhandling og kommunikasjon.

Resultatet / Referanseuttalelse fra kunder

Kjell Erik Tenold. Adm. Dir.Knut Ole Tande. Salgsdirektør.Jørgen Myrland. Adm. Dir.

 

  1. Oppdraget

I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være. Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn i andre land i Nord-Europa.  Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre. Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget på felles verdier – for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.  Vi engasjerte Resultatpartner til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i Resultatpartner overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

 

  1. Resultat.

Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle. Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.  Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

 

  1. Suksess Faktorer – hvorfor det lyktes.

Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere. Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft – som utløste engasjement både internt og eksternt.

 

Vi valgte Resultatpartner fordi Ronny Nilsen utfordret oss fra første møte – og hele veien videre. Han utfordret oss oss til å reflektere, og han utfordret oss til å til å levere. Det er nettopp denne evnen til å utfordre som som gjør at jeg anbefaler Resultatpartner.”

Suksess Faktorer

  1. En grundig situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse for å finne selskapets sterke og svake KPI`er.
  2. Forankring i toppledelsen og gjennom hele organisasjonen helt ut i forhandler- og kundeleddet.
  3. Tilpasset, målbar og praktisk trening med umiddelbar overføringsverdi skaper motivasjon.