Ronny A. Nilsen

Ronny A. NilsenGründer og Daglig leder

ronny
fokusområder
KONSULENT TRENING
 • Konsulent Akademi
 • Adferds Trening
 • Konsulent utvikling
 • Personlig mestring
 • Prestasjons Coaching
 • Prestasjoner i Konsulentrollen
 • Salgs og Forhandlingsteknikk
 • Servicetrening
 • Relasjonssalg
LEDER- / ORGANISASJONSUTVIKLING
 • Leder Akademi
 • Adferds Trening
 • Lederutvikling
 • Teamutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Personlig mestring
 • Prestasjons Coaching
 • Personlig utvikling
 • Presentasjonsteknikk
 • Balansert Målstyring
SALGSTRENING
 • Konsulent Akademi
 • Adferds Trening
 • Personlig mestring
 • Prestasjons Coaching
 • Prestasjoner i Salg
 • Relasjonssalg
 • Presentasjonsteknikk
 • Salgs og Forhandlingsteknikk
 • Messesalg
SERVICETRENING
 • Service Academy
 • Prestasjons Coaching
 • Prestasjoner i Servicerollen
 • Presentasjonsteknikk
 • Relasjonsbygging i Servicerollen
 • Salgs- og forhandlingsteknikk
 • Klager og vanskelige kunder
 • Serviceløfter og om å selge kundeverdi
 • Service Trening
 • Telefon trening
PROFILER OG TESTVERKTØY
 • Improve 360 vurdering (Assessment)
 • Improve HR Testverktøy
 • Improve Prospekting
 • Improve Team Performance Profile
 • Leder Ferdighetsprofil
 • Salgs Ferdighetsprofil
 • Service Ferdighetsprofil
 • Konsulent Ferdighetsprofil
 • DRIV Adferds Profil
TEAMUTVIKLING
 • Adferds Trening og forståelse
 • Om å spille hverandre gode
 • Verdibasert samhandling
TRAIN-THE-TRAINER
 • Opplæring I bruk av Improve Systems
 • Train The Trainer for Admin
 • Train The Trainer for Ledere
utdannelse - sertifiseringer
 • BA, San Diego State University (SDSU), San Diego, California, USA
 • Bank Academy, Oslo Norway
 • Insurance Academy, (Life Insurance), Oslo Norway
 • Neuro-linguistic programming (NLP) is an approach to communication, personal development, and psychotherapy created by Richard Bandler and John Grinder in California, United States in the 1970s.
 • DISC Certified Coach. DISC is a behavior assessment tool based on the DISC theory of psychologist William Moulton Marston, which centers on four different personality traits which are currently Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S), and Conscientiousness (C).

Med 30 års erfaring i entreprenørskap, ledelse, forretnings utvikling, utvikling og gjennomføring av større akademi-treninger, fysisk og sosial trening, programvare utvikling, har Ronny bredden og dybden av erfaring som trengs for å raskt forstå entreprenører og bedrifter og lage de mest egnede løsninger som vil sikre målbar resultatutvikling.

ResultatPartner leverer løsninger som faktisk er målbare og overførbare til virkeligheten. Dette er to av de sterkeste forskjellene når man sammenligner med andre konsulentselskaper.

Har i 30 år jobbet som profesjonell trener og utvikler.

Bred erfaring innen å utvikle skreddersydde verktøy og prosesser for å forbedre våre kunders prestasjoner og resultater på alle nivåer i organisasjonen. Tidligere landslagstrener og utøver innen Kickboksing. t

Flere sertifikater fra Neuro-Lingustisk Programmering (NLP) er en tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi opprettet av Richard Bandler og John Grinder i California, USA i 1970-tallet.

Ledelse og salgstrening, DISC Behavior Styles etc ..

Ronny har utviklet vårt Improve Performance Management & Training Systems de siste 23 årene. Det er en nettbasert, digital plattform med fokus på å definere prestasjons områder som grunnlag for å skreddersy treningsprogram for å forbedre definerte områder.

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av trenings tiltak sikrer og dokumenterer en målbar utviklingsprosess. Vi kan med trygghet si at vi kan garantere resultatutvikling når prosesser følger strukturen som settes av Improve.

publications

 • Endringsledelse – 2020

  4 trinn som sikrer din forbedrings prosess for 2020. Suksess handler om lederskap og evnen til å skape konkurransekraft. Organisasjonens konkurransekraft handler i stor grad om evnen til å skape lønnsomhet og vekst gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester samt å ha de beste menneskene og de mest fornøyde kundene. Men for å få til dette

 • Forandrings Samfunnet

  Forandrings samfunnet. De siste 150 år har vårt samfunn vært preget av 4 ulike ”bølger”; Jordbruks samfunnet, den industrielle revolusjon og service samfunnet og til sist; teknologi samfunnet med innføring av AR/VR, AI/Kunstig Intelligens, smart teknologi med mer… Den nasjonale og internasjonale konkurransen tvinger bedrifter til å øke effektiviteten. Ny teknologi fremmer automatisering. Kreativitet. Nytenkning.

 • Mental Tøffhet

  HVA ER MENTAL STYRKE? Vi vet alle hva det er, enten du kaller det guts, vilje, eller «vinner-skalle». Det er det som kjennetegner «mental tøffhet«. Spørsmålet er: Hvordan får vi det? Mesteparten av informasjonen rundt begrepet mental tøffhet er basert på din indre motivasjon. Motivasjon handler om din indre kraft og styrke som driver deg

contact details

Social Profiles

Informasjon

Har du behov for å diskutere med oss – ta kontakt ved å fylle ut informasjonen.

how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Looking for a First-Class Trainer?