Treningsmeny

KONSULENT TRENING

Introduksjon

I ResultatPartner gjennomfører vi alltid en grundig kartlegging av behov før vi skreddersyr en trenings meny for våre kunder. Her kommer noen relevante temaer knyttet til «konsulent trening«.

Målgruppe

Konsulenter er medarbeidere som yter faglige råd. Vi bygger, utvikler og gjennomfører trenings akademi for erfarne til nye konsulenter. Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny

 1. Konsulentrollen
 2. Verdikjeden i konsulent leveranse
 3. Relasjonelle forhold med kunde
 4. Opplevd kunde verdi
 5. Kommunikasjon og samhandling
 6. Effektiv prosjekt leveranse
 7. Struktur, kunnskap, research/forarbeid
 8. Profesjonelt arbeid og holdninger
 9. Profesjonell utvikling av leveranse prosess
 10. Om å lede ulike faser i prosjekt leveransen
 11. Om å tilpasse seg ulike organisasjoner
 12. Kunsten å være tydelig på forventninger
 13. KPI`er, Scorecard og Dashboard; hvordan sikre progresjon og kost/nytte?

LEDER UTVIKLING

Introduksjon

I ResultatPartner gjennomfører vi alltid en grundig kartlegging av behov før vi skreddersyr en trenings meny for våre kunder. Her kommer noen relevante temaer knyttet til «leder trening«.

Målgruppe

Topp- og mellomledere med resultat, kunde og personalansvar. Vi bygger, utvikler og gjennomfører trenings akademi for erfarne til nye ledere. Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny

 1. Utvikling og gjennomføring av Leder Akademi
 2. Adferds Trening
 3. Lederutvikling
 4. Teamutvikling
 5. Organisasjonsutvikling
 6. Personlig mestring
 7. Prestasjons Coaching
 8. Personlig utvikling
 9. Presentasjonsteknikk
 10. Balansert Målstyring

SALGS TRENING

Introduksjon

I ResultatPartner gjennomfører vi alltid en grundig kartlegging av behov før vi skreddersyr en trenings meny for våre kunder. Her kommer noen relevante temaer knyttet til «salgs trening«.

Målgruppe

Selgere inn mot B2B, B2C, kunderådgivere. Vi bygger, utvikler og gjennomfører trenings akademi for erfarne til nye selgere. Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny

 1. Utvikling og gjennomføring av Salgs Trenings Akademi
 2. Adferds Trening
 3. Personlig mestring
 4. Prestasjons Coaching
 5. Prestasjoner i Salg
 6. Relasjons salg
 7. Presentasjonsteknikk
 8. Salgs og Forhandlingsteknikk
 9. Messesalg
 10. Personlig effektivitet for selgere.

SERVICE TRENING

Introduksjon

I ResultatPartner gjennomfører vi alltid en grundig kartlegging av behov før vi skreddersyr en trenings meny for våre kunder. Her kommer noen relevante temaer knyttet til «service trening«.

Målgruppe

Konsulenter er medarbeidere som yter faglige råd. Vi bygger, utvikler og gjennomfører trenings akademi for erfarne til nye service selgere. Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny

 1. Service Akademi
 2. Prestasjons Coaching
 3. Prestasjoner i Servicerollen
 4. Presentasjonsteknikk
 5. Relasjonsbygging i Servicerollen
 6. Salgs- og forhandlingsteknikk
 7. Klager og vanskelige kunder
 8. Serviceløfter og om å selge kundeverdi
 9. Service Trening
 10. Telefon trening

TESTVERKTØY & ASSESSMENT

Introduksjon

I ResultatPartner gjennomfører vi alltid en grundig kartlegging av behov før vi skreddersyr testverktøy for våre kunder. Her kommer noen relevante temaer knyttet til «testing & assessment«.

Målgruppe

Topp- og mellomledere med resultat, kunde og personalansvar. Vi bygger, utvikler og gjennomfører testverktøy for erfarne til nye ledere. Individuell tilpasning av testverktøy for evaluering og analyse av nøkkeltall, ferdigheter, adferd, aktivitet, kompetanse.

Meny

 1. Definering av validitet og reliabilitet.
 2. Improve 360 vurdering (Assessment)
 3. Improve HR Testverktøy
 4. Improve Prospekting
 5. Improve Team Performance Profile
 6. Leder Ferdighetsprofil
 7. Salgs Ferdighetsprofil
 8. Service Ferdighetsprofil
 9. Konsulent Ferdighetsprofil
 10. Nøkkeltall & Scorecard

TEAMUTVIKLING

Introduksjon

I ResultatPartner gjennomfører vi alltid en grundig kartlegging av behov før vi skreddersyr en trenings meny for våre kunder. Her kommer noen relevante temaer knyttet til «teamutvikling«.

Målgruppe

Målgruppen er avdelinger og team. Vi bygger, utvikler og gjennomfører trening i team bygging og utvikling. Individuell tilpasning av treningsplaner og treningsøvelser som sikrer en målbar prosess, motivasjon, gode prestasjoner og resultater.

Meny

 1. Adferds Trening og forståelse
 2. Om å spille hverandre gode
 3. Verdibasert samhandling
 4. Kommunikasjon & Adferd
 5. Motivasjon & Adferd
 6. Teamets utviklingsfaser
 7. Team KPI`er; måling og utvikling

Dine behov er viktige for oss!