TRENINGS MENY

Vi tilpasser alle prosesser basert på en grundig definering av behov, mål, resultater, effekt og implementeringsplan.

Konsulent trening

Prosess basert, tilpasset og relevant konsulent trening med fokus på å skape målbar kundeverdi!

Konsulent trening
Konsulent Akademi
Adferds Trening; tilpasning av adferd og kommunikasjon
Konsulent utvikling; personlig, forretning, kunde
Personlig mestring
Prestasjons Coaching
Prestasjoner i Konsulentrollen
Salgs og Forhandlingsteknikk
Service trening for konsulenter
Relasjons-salg for konsulenter

Leder trening

Ledelse handler om å skape positive resultater gjennom fornøyde og kompetente medarbeidere som gjennom en effektiv organisasjon skaper lojale kunder.

Leder Akademi
Adferds Trening
Lederutvikling
Teamutvikling
Organisasjonsutvikling
Personlig mestring
Prestasjons Coaching
Personlig utvikling
Presentasjonsteknikk
Balansert Målstyring

Salgs trening

Prosess basert, tilpasset og relevant salgstrening med fokus på å sikre resultater og kunde lojalitet gjennom nysalg og gjenkjøp.

Salgs Akademi
Adferds Trening
Personlig mestring
Prestasjons Coaching
Prestasjoner i Salg
Relasjonssalg
Presentasjonsteknikk
Salgs og Forhandlingsteknikk
Messesalg
Møte Booking

Service trening

Utvikling og forbedring av kundeservice er selve hjerte i en organisasjon; uten fornøyde og lojale kunder mister vi konkurranseevne.

Service Academy
Prestasjons Coaching
Prestasjoner i Servicerollen
Presentasjonsteknikk
Relasjonsbygging i Servicerollen
Salgs- og forhandlingsteknikk
Klager og vanskelige kunder
Serviceløfter og om å selge kundeverdi
Service Trening
Telefon trening
Service Salg
Service Innkalling via telefon (møte booking)

Assessment - Profiler

Systematisk og målbar evaluering av kunnskap, erfaring, ferdigheter, egenskaper, prestasjoner og resultater - gjerne i et 360 perspektiv.

Ulike testverktøy
Improve 360 vurdering (Assessment)
Improve HR Testverktøy
Improve Prospekting
Improve Team Performance Profile
Leder Ferdighetsprofil
Salgs Ferdighetsprofil
Service Ferdighetsprofil
Konsulent Ferdighetsprofil
DRIV Adferds Profil

TEAM Utvikling

Gjennom bevisstgjøring og respekt for ulik adferd vil vi sikre et høyt-ytende team med felles forankrede verdier og selskapets visjon som drivkraft.

Adferds Trening og forståelse
Om å spille hverandre gode
Verdibasert samhandling

Train-The-Trainer

Train-The-Trainer er et prosess basert, tilpasset og målbart treningsprogram for ledere som ønsker å nå resultater gjennom systematisk utvikling og oppfølging av medarbeidere. Programmet gir personlig og faglig påfyll og samtidig bidrar til økt kompetanse in-house som igjen bidrar til økte resultater.

Opplæring I bruk av Improve Systems
Train The Trainer for Admin
Train The Trainer for Ledere

Kontakt oss

 Ta kontakt med oss og merk hva du ønsker mer informasjon rundt så sender vi deg informasjon hvordan vi jobber med temaet.