Tjenester

Rekruttering

Rekruttering – et kritisk konkurransemiddel. Vår rolle er å få fokus på rekruttering som et strategisk viktig område. Der vi er en av ledelsens viktigste sparringspartnere og leverandør av forretningskritisk kompetanse. Hos mange av våre kunder er vi valgt som leverandør innen trening og utvikling, der vi gjennom prosessbasert trening og utviklingsprosesser, er et naturlig

read more
Strategi implementering

Execution is the single most important part of the whole process, poor execution can result in a lot of lost time and money.

read more
Salgstrening – Salgsutvikling

Systematisk utvikling av salgsferdigheter handler i stor grad om å systematisere hvordan du utvikler selgere – individuelt.

Individuelt fordi selger er forskjellige personer, de har ulik personlighet selv om det finnes en god del fellesnevnere på hva som kjennetegner selgere.

De har ulik erfaring; alt fra toppselgeren til den nye.

De har ulik kunnskap og trenger ulik kompetanseutvikling.

De har ulike kundetyper; noen har små kunder med lav ordreverdi mens andre har storkunder. Ulik salgsmetode til ulike kjøpsprosesser.

Treningsdagboken i Improve, softwaret vi bruker for å styre samt sikre en målbar utviklingsprosess, er en dagbok der selgere loggfører treningsmengde, evaluerer prestasjoner og resultater og loggfører egne refleksjoner over tid.

read more
Omstilling & endringsledelse

Virksomheter verden rundt liker ikke endringer da det ofte representerer noe usikkert og negativt. Men endringer må ofte til i dagens konkurransesituasjon der kravet til inntjening, lønnsomhet, vekst, markedsandeler, omdømme vokser. Og man må ofte gjøre mer med mindre ressurser noe som kan kreve ekstraordinære tiltak på våre ressurser. Vi bistår deg nettopp i dette.

read more
how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Ser du etter en partner som tar ansvar for målbare resultater?