Tove Bøe Nilsen

Tove Bøe NilsenChief of Admin

Tove
areas of expertise
 • Administration
 • Finance
 • Search
 • Quality Assurance Internal Processes
 • HR – Recruitment – On-Boarding
education
 • 30 years Airline Hostess
 • 20 Years in ResultatPartner
 • 20 Years in Improve Performance Systems

With over 20 years of experience within our two companies; Tove has first class experience in whats needs to be done, why and how as well making a solid structure to work efficient.

ResultatPartner (ResultPartner) comes up with results that are actually implementable. That is their strength compared to other consulting companies.

In addition to 20 years as the head of Administration; Tove is also working as an Airline stewardess with speciality in Customer Care and Relations.

Strong and positive attitude in addition with an open mind for smart solutions makes her a gift for any company seeking the same.

publications

 • Endringsledelse – 2020

  4 trinn som sikrer din forbedrings prosess for 2020. Suksess handler om lederskap og evnen til å skape konkurransekraft. Organisasjonens konkurransekraft handler i stor grad om evnen til å skape lønnsomhet og vekst gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester samt å ha de beste menneskene og de mest fornøyde kundene. Men for å få til dette

 • Forandrings Samfunnet

  Forandrings samfunnet. De siste 150 år har vårt samfunn vært preget av 4 ulike ”bølger”; Jordbruks samfunnet, den industrielle revolusjon og service samfunnet og til sist; teknologi samfunnet med innføring av AR/VR, AI/Kunstig Intelligens, smart teknologi med mer… Den nasjonale og internasjonale konkurransen tvinger bedrifter til å øke effektiviteten. Ny teknologi fremmer automatisering. Kreativitet. Nytenkning.

 • Mental Tøffhet

  HVA ER MENTAL STYRKE? Vi vet alle hva det er, enten du kaller det guts, vilje, eller «vinner-skalle». Det er det som kjennetegner «mental tøffhet«. Spørsmålet er: Hvordan får vi det? Mesteparten av informasjonen rundt begrepet mental tøffhet er basert på din indre motivasjon. Motivasjon handler om din indre kraft og styrke som driver deg

contact details

Social Profiles

feedback form

If you’d like to discuss admin matters and issues, please start by completing the form:

how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Looking for a First-Class Partner to conduct Performance Management and Training projects?