Feng Zhu

Feng ZhuChief Technical Officer

Feng Image
areas of expertise
 • Chief Technical Officer
 • Technical lead
 • Branch Master
 • DB Master
 • CI Master
 • Server Master
 • Infrastructure Master
education
 • Master of Science
  Sep/2004- Jan/2006 Dept. of Computer Science, University of Kuopio (merged to the University of Eastern Finland)
  (Specialty: Computer Science. Major Line: Software Engineering)
  Master’s Thesis: Variability of Software Product Line
  Bachelor of Engineering
  Sep/2000-Jul/2002 Dept. of Information System and Information Management,
  University of Science & Technology of China
  Sep/2002-Jul/2004 School of Software Engineering,
  University of Science & Technology of China
  (Specialty: Software Engineering)
  Bachelor’s Thesis: A Management System for Software Development Engineering Based on Web
 • PhD candidate & Research Assistant
  December/2006 – December/2007 Dept. of Informatics, University of Zurich (Switzerland)
  (Specialty: Software Engineering. Research Topic: Software Product Line)

With over 15 years of experience in software engineering, operations, and decision analysis, Mr. Feng Zhu has the breadth and depth of experience needed to quickly understand the technical aspects of development of a world class Software like Improve Systems.

Before entering ResultatPartner and Improve Performance Systems in early 2000, Mr. Feng Zhu started his academic education from the University of Science and Technology of China, in computer science with software engineering as his specialty. After getting his Bachelor’s degree, he continued to research more in software engineering in the University of Kuopio(merged to the University of Eastern Finland), from which he had his Master’s degree. In the December of 2006, he determined to go further on his academic road as a PhD candidate and research assistant in the University of Zurich in Switzerland, still dedicating to software engineering. While building his academic background, he always kept paying special attentions to the real industry where he believed he could harvest more practical knowledge than the one only from books, which was especially critical for researching software engineering in his opinions. So, he started his first job in Cisco Webex Communications, Inc. in Jan 2004, the last year of his Bachelor’s studying. From that time, he has been leaning to the industry closely all the time by working in multiple companies, domains, and countries, as a software developer, senior software engineer, technical leader, CTO, etc., with a solid working experience. «Books tell you much, but not all; you find more from the practical world with your books.» That’s his belief. That’s also a reason why he decided to pause his PhD researches after one year and go back to industry fully, after he realized he needed to investigate more practical projects from the real industry for his researches on software engineering than running the researches only in the laboratory. And indeed, he found a wise way to bridge his academic knowledge and practical skills tightly in these years.

Mr. Feng Zhu has solid knowledge and experiences in many aspects of software engineering, such as software product lines, software architecture, software development process, software modeling and design, software re-engineering, software testing, requirement engineering, programming, software business, organization management and project management, and so on. He has led the developments of kinds of IT systems successfully with strong technical knowledge, management skills, leadership, ownership, and team spirit, to help different organizations run their business excellently with technical supports. Meanwhile, as a senior member, he takes care of educating other members especially and has helped many people improve themselves in their careers like succeeding in an upgrade from an intern to a technical leader or stepping into their PhD studies; of course, this contributes to consolidate an organization’s technical department with better knowledge accumulation as well. «People are the most treasurable resources of an organization. You get your people good, you have your business good.» That’s Mr. Feng Zhu’s another belief. Besides the excellent knowledge of software development, he also had education experiences in business such as macroeconomics, microeconomics, political economy, accounting, E-Business, etc. This helps him understand the business requirements quickly and deeply. Also, this makes him excellent at seamlessly coordinating the technical department and the business department internally inside an organization, with coordinating an organization and its business customers well externally.

After work, Mr. Feng Zhu has wide interests on history, cultures, music, arts, sports, nature, science, travelling, reading, mysterious phenomena, and so on. By now, he has travelled to 49 countries with meeting different people, exploring diverse landscapes and cultures, and experiencing various stories. «Work is always just part of life. This world is so beautiful with full of colors, go to feel it by heart!» said by him.

publications

 • Endringsledelse – 2020

  4 trinn som sikrer din forbedrings prosess for 2020. Suksess handler om lederskap og evnen til å skape konkurransekraft. Organisasjonens konkurransekraft handler i stor grad om evnen til å skape lønnsomhet og vekst gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester samt å ha de beste menneskene og de mest fornøyde kundene. Men for å få til dette

 • Forandrings Samfunnet

  Forandrings samfunnet. De siste 150 år har vårt samfunn vært preget av 4 ulike ”bølger”; Jordbruks samfunnet, den industrielle revolusjon og service samfunnet og til sist; teknologi samfunnet med innføring av AR/VR, AI/Kunstig Intelligens, smart teknologi med mer… Den nasjonale og internasjonale konkurransen tvinger bedrifter til å øke effektiviteten. Ny teknologi fremmer automatisering. Kreativitet. Nytenkning.

 • Mental Tøffhet

  HVA ER MENTAL STYRKE? Vi vet alle hva det er, enten du kaller det guts, vilje, eller «vinner-skalle». Det er det som kjennetegner «mental tøffhet«. Spørsmålet er: Hvordan får vi det? Mesteparten av informasjonen rundt begrepet mental tøffhet er basert på din indre motivasjon. Motivasjon handler om din indre kraft og styrke som driver deg

contact details

Social Profiles

feedback form

If you have any technical questions, please start by completing the form:

how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Looking for a First-Class Performance and Training Management System like Improve?