Omstilling & endringsledelse

Hvordan takle en endringsprosess

abstract-aluminum-architectural-210158

Omstilling & endringsledelse

Det virker som at virksomheter og bedrifter misliker begrepet «omstilling og endringsledelse og » fordi det representerer noe vondt, noe ubehagelig, noe som vil såre våre medarbeidere.

Sannheten er at omstilling og endringsledelse representerer suksess ved å innse at selskapet går i feil retning. Den eneste gangen selskapet svikter, er når det ikke er mulig å gjøre en vending lenger. Når det er for sent.

Vi hjelper bedrifter med å ta grep for å komme inn på en mer lønnsom retning der de kan utvide og vokse. Det er uunngåelig at bedrifter vil ende opp med å gjøre noen feil; Vi hjelper de med å oppdage feilene tidsnok samt å rette disse feilene.

Vi i ResultatPartner bistår virksomheter i hele Norge med å sikre gjennomføring av endringsprosesser.

Improve sikrer endringsprosesser

Improve Profil System

Med Improve Profil System kan du kartlegge alle faktorer som påvirker prestasjoner og resultater. Det er dette som bl.a. gjør systemet unikt. Improve er nemlig selve navet som binder enkeltelementer sammen for å forklare hvordan elementer hver i sær påvirker et endelig resultat. I tillegg til denne målingen og integreringen så har systemet en egen modul for Trening og Forbedring der konkrete oppgaver, øvelser samles i et Øvelses bibliotek som er søkbart og integrert. Her kan du se på ulike trenings-videoer som er koblet opp mot trenings målet. Du kan lese et dokument, høre på en historie eller din favorittmusikk mens du trener og til sist vil du kunne loggføre dine prestasjoner og erfaringer i systemets Treningsdagbok. Alt kobles sammen til din personlige trenings kalender der du også kan invitere trenings kolleger til å følge deg opp med gode råd og tips.

Prestasjons Måling og Prestasjons Ledelse

Et godt utviklet system for Prestasjonsmåling og Prestasjons ledelse vil øke prestasjonene og selve resultatet av prosessen. Dashboard gjør deg i stand til å visualisere prestasjoner og resultater i fht. mål. Basert på dette vil du lettere identifisere nye tiltak for å tette et eventuelt avvik mot mål. Improve er et Skybasert Software som ikke krever noen form for Software eller Hardware installasjon og er enkelt oppe og går via et personlig brukernavn og passord. Men når det er sagt – alle systemer krever kunnskap i selve bruken. Vi gjør dette på en effektiv og svært praktisk måte via webinar eller i form av små gruppesamlinger over 2-dager.

Treningssystem

Med Improve Treningssystem vil du kunne planlegge, gjennomføre og følge opp utviklingsprosesser på alle nivåer i organisasjonen. Data og resultater fra profiler og eksterne systemer, for eksempel ERP og CRM, integreres automatisk inn i våre Dashboard som forenkler forbedrings prosessen. I dag gjennomføres målinger av medarbeidere og kunder UTEN at man kan koble resultatene til forbedringstiltak automatisk. Dette er tidkrevende og lite motiverende og produktivt. Med Improve får du til begge deler i systemet og bruker du andre eksterne leverandører kan resultatet fra deres målinger linkes inn i vårt system slik at du kan iverksette nødvendige tiltak for å forbedre resultatene.

 

 

how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Hvor er din organisasjon på livssyklusen?

IDÈ FASEN

Mange idèer dukker opp.

Idèene blir omsatt til handling.

Omstilling fra idè til struktur.

SPEBARN

Bedriften er inne i sin første vekstfase.

Ressurser for vekst er kritisk.

Ledelsesfunksjonen er kritisk.

BARN

Bedriften er inne i en sterkere vekstfase.

Medarbeiderne lærer og videreutvikles.

Nettverk er kritisk.

UNGDOM

Ukontrollert vekstfase.

Tilgang på ressurser, strategier og mål er kritisk.

Store omstillingsproblemer.

BLOMSTRING

Vi får belønning for strevet.

Vekst og markedsandeler øker.

Inntjeningen er på topp.

MODNING

Vekst og inntjening flater ut.

Konkurransen er merkbar.

Ledelsesfunksjonen er kritisk.

ARISTOKRATI

Vi vet best selv!

Konkurrentene erobrer markedet.

Ledelsesfunksjonen er kritisk.

TIDLIG BYRÅKRATI

Nedgangen fortsetter.

Vi skylder på hverandre.

Kreativiteten og nytenkning hindres effektivt.

BYRÅKRATI

Kontrollfunksjonen dominerer.

Kreativiteten er død.

Omstilling er kritisk.

DØD

Medarbeider-flukt på dødsleiet!

Avviklings-folkene kommer!

Nedleggelse.