Lederutvikling

Utvikling av leder ferdigheter er en kontinuerlig prosess som må tilpasses og implementeres som endel av din lederrolle i hverdagen. Bevisstgjøring av egen adferd, holdninger, kommunikasjon (bevisst vs ubevisst), målstyring, 360 graders tilbakemelding og oppfølging er alle faktorer som i sum skaper en god og trygg lederfigur.