Selskapets historie

selskapets historie

ResultatPartner har en lang historie innen konsulentbransjen. Vi er en av de eldste pionerene som fortsatt finnes på markedet. Vi er kjent for å gjøre en grundig analyse og tilpassing av oppdragets innhold samt å gjøre prosessene direkte overførbare til kundens virkelighet. I tillegg, og kanskje det sterkeste argumentet for å bruke oss er at vi leverer målbare resultater med bærekraft og effekt.  Les om vår spennende historie her.

 • 1991

  vi startet i det små

  Dette var tiden da vi startet vårt firma. Vår daglig leder hadde jobbet i et større anerkjent konsulentselskap i 3 år men deres forretningsmodell passet ikke inn i hans filosofi om trening hentet fra toppidrett som trener og utøver i 20 år. For at en proses ska virke over tid så må prosessen tilpasses, målstyres og følges opp. Vi ante ikke hvor langt vi ville gå, vi var ikke engang sikker på at vi ville kunne overleve i noen år. Det som førte oss til å starte selskapet var forståelsen for at vi kunne tilby en tjeneste som ingen andre hadde å tilby. Vi trodde på å skape resultater i samarbeid med våre kunder. Vi trodde også på at vi trengte å grave dypere for å skape bærekraftige resultater, og vi visste at vi måtte jobbe tett med den menneskelige faktoren. Så vi kalte selskapet ResultatPartner, vi tegnet en person og en trekant omgitt. Deretter dannet en sirkel prosess filosofien - og plutselig - vi hadde trukket vår forretningsfilosofi på et stykke papir. Videre trodde vi på målbare resultater med klar evaluering og analyse av ferdigheter, kunnskap og adferd, med klare KPI`er (Key Performance Indicators), klare mål og strategier for å forbedre prestasjonene i 3-6 milepæler fremover. Alle faktorer ble nedfelt i en personlig utviklings kontrakt som deretter ble signert av alle parter for å bekrefte det som var avtalt. På denne tiden brukte vi 2,5 timer til å utvikle denne opplærings- og utviklings kontrakten. Men prosessen var unik og vi fortsatte med dette frem til 1995 og fikk meget bra tilbakemeldinger fra våre kunder.

 • 1995

  første Software

  Et av de første oppdragene vi fikk i 1991 var internett eventyret Norsk Data som dessverre ble nedlagt og vi fikk i oppdrag å hjelpe de 120 oppsagte medarbeiderne med å finne nye arbeidsgivere. Vi bet oss merke i to personer som da valgte å starte eget IT selskap. De hadde visjonære tanker. Disse tok vi kontakt med for å spørre om de var interessert i å utvikle et Software løsning for vår arbeidsmetode - og det ville de. Dette var temmelig nytt og innovativt på den tiden; 23 år fra nå:). Resultatet ble et Software utviklet i Visual Basic og med OCR og Scanning av våre profil verktøy så kunne vi gjennomføre 10 profiler på 1,15 min, med visuelle grafer, rapporter og beskrivelser i fager! Det var stort og våre kunder synes dette var spennende å være med på noe nytt. Og BOOM! - her avsluttet vi i 6 måneder med å utvikle vår første programvare som forbedret prosessene våre med 1000%, og vi fikk en strukturert måte å håndtere den viktige oppfølgingen på.

 • 2005

  første SW på Microsoft platform

  På denne tiden var vi et kjent navn innen bransjen og vunnet og levert prosesser i over 14 år og jobbet for noen av de største kundene i bransjen. Vi hadde opparbeidet oss et konkurransefortrinn via vår kompetanse samt teknologiske plattform. Det var mange større konsulentselskaper som på den tiden ikke kunne dokumentere målbar effekt - noe vi kunne. Større og mer krevende oppdrag kom til og vi fant det naturlig å ta steget opp i fht. vår tekniske plattform og valgte Microsoft. Etter en grundig system beskrivelse utviklet vi vår nye plattform fra bunnen av med Microsoft Technology, ASP.Net 1.0. Wow - det hadde virkelig sitt gjennombrudd og flere store kunder kom inn.

 • 2019

  Global Strategi - Forbedre Globale Prestasjoner

  Vår reise inntil i år har bare brakt oss høyere. Informasjonsteknologi endrer helt hvordan vi analyserer og presenterer data. Vi har tatt imot ny teknologi og har sørget for at våre kunder mottar presise analyser. Når vi nå har satt vår nye 4 års plan og går videre mot fremtiden, har vi tenkt å utnytte det fulle potensialet til ny teknologi for å drive samt sikre forbedringsprosesser basert på våre tjenester. Målet med å bli markedsleder innen slutten 2022 er krevende. Mulighetene som ny teknologi som kunstig intelligens maskin læring, nevrale og kognitive prosesser, trenings chat-bots, chat forum. Skalerbarhet i våre løsninger og finansielle investorer vil bla. hjelpe oss med å lykkes globalt.

how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Er du på jakt etter et innovativt selskap som garanterer resultatutvikling? Ta kontakt!