Assosierte Partnere

«Sterkere sammen»

Temaene vi jobber med krever spisskompetanse i tillegg til å ha generalist kompetanse. Derfor har vi også et fantastisk nettverk av partnere som komplimenterer våre tjenester og som gjør oss i stand til å jobbe hardere, bedre, raskere og sterkere sammen i en samhandling mot felles mål.

Strategiske partnerskap sikrer gjennomføringsevne og som gjør oss til en foretrukken partner med det beste fra teknologi, forretnings- og prosess forståelse samt forståelse av hva som driver gode prestasjoner.

IBM

Lakkegata 53, 0187 Oslo
Pb 9267 Grønland, 0134 Oslo
IBM er et globalt selskap med virksomhet i over 170 land. IBM har vært i Norge siden 1935. IBM leverer bransjetilpassede løsninger for å kunne bidra med digitalisering og effektivisering av bedrifter, industrier og offentlig sektor i Norge. Vårt hovedkontor ligger i Sundtkvartalet i Oslo sentrum, og vi har regionale kontor i Trondheim, Stavanger, Bergen og Hamar.</p> <p>IBM har stort fokus på innovasjon, og utvikler nye løsninger som forstår, vurderer og lærer basert på analyse av data og leverer bransjetilpassede, skybaserte og kognitive løsninger innen big data, analyse, sikkerhet, mobilitet og samhandling.</p> <p>Vi utfordrer stadig hva som er teknologisk mulig, derfor er IBM det selskapet i verden som har oppnådd flest patenter i løpet av de siste 25 årene. Med mer enn 3000 forskere fordelt på 12 laboratorier spredt over seks kontinenter, er IBM Research et av de største og mest innflytelsesrike, forretningsdrevne forskningslaboratoriene i verden. Våre forskningsressurser bidrar til verdensledende systemer og programmer, og er også med kunder for å hjelpe dem med å utvikle sin virksomhet og bli mer innovative. Ny teknologi gjør det mulig å samle og analysere data på en måte som ikke har vært mulig tidligere.

Microsoft Norway

Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker
Microsoft er verdens største programvareselskap. Vi støtter oss til følgende komponenter:<br /> .Net.<br /> Microsoft AI Technologies.<br /> Mental, Fysisk og Sosial Helse.<br /> Maskinlæring gjør det mulig for datamaskiner å lære fra data og erfaringer og handle på vegne av dette uten eksplisitt programmering. Utvikle programmer med kunstig intelligens (AI) som registrerer, behandler og handler i henhold til informasjon og som øker menneskelige evner, øker hastigheten og effektiviteten og hjelper deg med å oppnå mer. Power BI skaper en sømløs integrasjon mellom SQL Server og kjente verktøy som Sharepoint, PowerPoint, Excel og Outlook

Norway Health Tech

Norway Health Tech
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo, Norway
Norway Health Tech har i 2017 passert 200 medlemmer og er i ferd med å reposisjonere seg som en vesentlig internasjonal helseaktør på vegne av den norske helsesektoren. Som Oslo Medtech hadde vi lenge hatt ambisjon om å bli en av de mest innovative globale helse teknologiklyngene innen 2020. Nå reposisjonerer vi klyngen og utvider nedslagsfeltet, med bytte av navn som signaliserer at vi representerer virksomheter i hele Norge.</p> <p>Våre fokusområder er å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. Vi stimulerer og hjelper til med markedsdrevet innovasjon og legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. Vi er med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet gjennom å trekke investeringskapital til Norge. Og vi spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser.</p> <p>Vi har en visjon om å gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon. Vi skal sørge for bedre helseløsninger for alle, gjennom spredning av innovative løsninger, samarbeid på tvers av sektorer og sørge for at medlemmene våre til enhver tid har de beste kontaktene og relasjonene til alle aktuelle interessenter i det globale økosystemet.</p> <p>Vårt hovedmål er å forbedre kvaliteten i behandling og omsorg ved å industrialisere helseløsninger i det globale økosystemet. Vi tar sikte på å skape bærekraftige løsninger for de største globale helseutfordringene, ved å styrke konkurranseevnen og legge til rette for sterk vekst i norsk helseindustri og utvidet internasjonalt samarbeid.</p> <p>Vi skal jobbe med å løse pasientbehov og skape helseløsninger ved å koble medlemmer og brukere med deres foretrukne partnere, slik at de kan få tak i de mest moderne og oppdaterte løsningen innen helsesektoren. Kanskje den viktigste delen av vårt arbeid er å gi tilgang til et stort kvalitetsnettverk, som representerer hele verdikjeden i det globale helseøkosystemet.</p> <p>Enten du er en gründer, etablert organisasjon eller selskap – din suksess er vår suksess.

Telerik

Progress Software Corporation
14 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730
Global Headquarters
Phone: +1-781-280-4000
TollFree: +1-800-477-6473
Telerik® DevCraft<br /> .NET controls, Kendo UI JavaScript components, reporting, automated testing and productivity tools.<br /> Kendo UI®<br /> UI components for JavaScript frameworks including jQuery, Angular, React, and Vue for responsive web and data visualization.

Sintef

SINTEF, Postboks 4760 Torgarden, 7465 TRONDHEIM
Adr: Strindveien 4, 7034 Trondheim
SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.</p> <p>Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

NTNU

NTNU, NO-7491 Trondheim, Norway
NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.</p> <p>NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

EON Reality Norway AS

Hamarvegen 112, 2406 Elverum.
EON Reality er verdensledende innen kunnskapsoverføring ved bruk av Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR). EON Reality´s suksess er knyttet til troen på at kunnskap er en menneskerett og bør være tilgjengelig for alle. Selskapet ser for seg en fremtid hvor kreftene i kunstig intelligens (AI), Internet of things (IoT), AR og VR samhandler med mennesket. En verden hvor menneske og maskin utnytter den totale intelligensen, og teknologien styrker mennesket. For å klare dette har EON Reality, siden 1999, utviklet en «bransjestandard» for AR og VR-basert kunnskapsoverføring som støtter alt fra mobile enheter til store virkelighetsnære virtuell systemer. EON Realitys globale utviklernettverk, med rundt 20 lokasjoner verden over, har skapt verdens ledende AR/VR-bibliotek for kunnskapsoverføring.</p> <p>EON Reality Norway AS (EON-N) ble etablert januar 2017 og da som en del av en regional AVR satsning i Hedmark. Hedmark etablerte et Interaktivt Digitalt Senter (IDC) bestående av et showrom som demonstrerer potensialet ved forskjellige AVR-løsninger, et års-studie ved Høgskolen i Innlandet for utdanning av AR og VR innholdsutviklere og et kommersielt selskap som skal utvikle og selge lisens-baserte AVR-løsninger. EON-N er dette kommersielle selskapet og eies i dag 67% av norske aktører og 33% av EON Reality Inc. Selskapet har i dag 18 ansatte med hovedkontor i Elverum og utviklingsmiljø med høyt utdannende utviklere på Hamar.

Xvision Consulting AS

Kongensgate 11 0153 Oslo, Norway
Xvision er et norsk selskap med verdensledende teknologi, innenfor de mest komplekse næringene som olje og gass, shipping og havbruk. Vi har over 20 års erfaring innenfor 3D design, animasjon, illustrasjoner, animasjon, simulering og interaktive opplevelser (VR/AR). Vårt mål er å formidle våre kunders komplekse ideer/behov/produkter på en enkel og forståelig måte, hvor historiefortelling står høyt I fokus.</p> <p>Vår nettside: https://www.xvision.no/<br /> Showreel animasjon: https://vimeo.com/314474425<br /> Showreel VR/AR: https://vimeo.com/314474247</p> <p>Kontakt:JørgenSandberg -CCO<br /> Jorgen.sandberg@xvision.no<br /> 98245416</p> <p>Adrian Lervåg Skår -Lead Developer<br /> Adrian.lervag.skar@xvision.no<br /> 93266996<br />

Manheim AS

Steingrims vei 3 B,
1185 Oslo
Management for hire og strategisk rådgiver som hjelper kunder å lykkes med digital forretningsutvikling</p> <p>Kjetil Manheim sin kompetanse er spesielt knyttet opp til forretningsutvikling i tilknytning til utnyttelse av teknologi, Internett og digitale kanaler. Han har jobbet med digital forretningsutvikling siden midten av 90-tallet og har dyp innsikt i teknologiske, forretnings- og kommunikasjonsmessige forhold i det interaktive området. Gjennom sin yrkeskarriere har han erfaring fra å arbeide med egne «in house» løsninger, som rådgiver på IT-leverandørsiden, som strategisk og operativ forretningsrådgiver og som rådgiver i kommunikasjons- og reklamebransjen. Denne breddeerfaringen har gitt ham et solid fundament for å hjelpe kunder å lykkes strategisk og operativt i et digitalt marked.</p> <p>Manheim har vært aktiv i utvikling og etablering av innovative nettbaserte tjenester gjennom styrearbeid i oppstartsselskaper som blant annet Ardoq og myVR Software og har de senere årene arbeidet med ulike startups innen plattformutvikling spesielt rettet mot nettmedier, selvpublisering og innholdsdistribusjon.

Think Management AS

Erlandstuveien 10, 1178 Oslo
ER DU KLAR FOR DAGEN ETTER I MORGEN? Da må du og teamet først knekke «kultur-koden»!</p> <p>Jeg arbeider for at ledere og medarbeidere skal oppleve arbeidsplassen som inspirerende, positivt utfordrende og trygg. Som fasilitator, veileder, coach og foredragsholder bidrar jeg i Endrings-, Utviklings- og Vekstprosesser med forskningsbasert kunnskap, innsikt og verktøy innen ATFERDSØKONOMI og GROWTH MINDSET.</p> <p>Et fundament i atferdsøkonomisk tilnærming er at organisasjonskulturen alltid er sterkere enn individet, og for å oppnå varig, endret atferd som leder til bedre resultater, må vi først designe en samarbeidskultur som bringer frem hensiktsmessige holdninger, ord og atferd hos hverandre. Dette vil bl.a. forsterke den enkeltes og organisasjonens endringskapasitet.</p> <p>Mine kunder er ledere og medarbeidere som vil styrke og utvikle organisasjonskulturen, og som tar ansvar for å tilrettelegge for at ansatte får lyst til å strekke seg lenger, tenke nytt og stadig utvide sitt potensial.</p> <p>Alle utviklingsprosesser starter med en kulturkartlegging for å synliggjøre hvilke tankesett (Growth; vekstorientert, dynamisk eller Fixed; fastlåst, statisk) som preger ledergruppen (og senere organisasjonen). Verktøyet er utviklet med basis i forskning og arbeid til:</p> <p>• Professor Carol Dweck, Stanford University - kjent for sitt arbeid med Growth og Fixed mindset<br /> • Dr. K.A. Ericsson, Florida State University – kjent for sine studier om underliggende årsaker til virkelig høye prestasjoner, samt utviklingsmodellen «Deliberate Practice»<br /> • Professor Angela Duckworth – kjent for sitt arbeid med GRIT (utholdenhet)</p> <p>Med bakgrunn i resultatene fra kartleggingen starter programmet for prestasjonsutvikling. En atferds-spesifikk trening som utelukkende setter søkelys på hvordan ting gjøres. Den brukes der det er påpekt begrenset ytelse, for å oppnå høy ytelse. Tid blir brukt kun til å trene på å utvikle den atferd teamet er enige om, og har forpliktet seg til, skal forbedres. Måles opp mot definert beste praksis.</p> <p>Min spisskompetanse:</p> <p>• Kommunikasjon, samarbeid og ledelse.<br /> • Coachende lederstil (relasjonskompetanse & soft skills), sterkt, trygt og tydelig lederskap<br /> • Viktige og vanskelige samtaler<br /> • Psykososialt arbeidsmiljø<br /> • Ledelse og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser

DOGU SalesScreen AS

Karl Johans gate 13, 0154 Oslo, Norway
Vårt formål<br /> Ethvert selskaps fremgang er et resultat av selskapets kombinerte talent.<br /> Til og med ledende produkter og tjenester kommer til kort hvis menneskene bak dem ikke kan prestere sitt ytterste. Derfor lagde vi SalesScreen, et verktøy som hjelper alle ansatte å prestere opp mot sitt potensiale.</p> <p>Vi gjør salgsprosessen om til et lagarbeid ved å kombinere individuelle motivasjonsteknikker, kulturelle aspekter og en vinnende mentalitet. Kort sagt, vi har forvandlet det utfordrende salgsarbeidet til et profesjonelt, motiverende og spennende spill. Et spill hvor alle ansatte har det gøy mens de konkurrerer mot hverandre om å nå toppen.</p> <p>Med SalesScreen hjelper du ditt team å være mer fokuserte, motiverte og produktive. Mål resultater, gi anerkjennelse og øk salget. Book din demo i dag. CRM Integrations. TV Celebrations. Digital Leaderboards. Data Visualization. Sales Contests. Gamification.

Eventgarden AS

Bråteveien 169, 2013 Skjetten
Vi startet opp i 2003 og har gjennom de siste 16 årene etablert seg som et kjent og erfarent eventbyrå. Vi består av dedikerte prosjektledere, med lang erfaring og et brennende engasjement for vårt yrke og våre kunder. Sammen med gode samarbeidspartnere og et engasjert crew, møter vi våre kunder med smittende humør og profesjonelle tilstedeværelse. Som eventbyrå har vi stor arbeidskapasitet og gode samarbeidspartnere, som sikrer våre kunder de beste produktene til konkurransedyktige priser. Vi er et eventbyrå som produserer mange events hvert eneste år, 100-140 stk. Dette gir oss en unik erfaring og gjør oss veldig sterke i gjennomføringsfasen. Erfaringen gir oss selvtillit, identitet og trygghet. Vi har utviklet og drevet vår egen eventcamp på Skjetten mellom Oslo og Gardermoen siden oppstarten i 2003. Det beste med å drive en egen lokasjon, er at vi får mulighet til å invitere kunder hjem til oss, som igjen gjør eventene mer personlig. Det gjør noe med alle som jobber hos oss – vi bryr oss om våre kunder og vi viser det. Å engasjere medarbeidere, kunder eller samarbeidspartnere er en viktig del av et event. Nøye gjennomtenkte aktiviteter virker inkluderende og motiverer til teamarbeid. Vi skreddersyr ditt event i Oslo og omegn ut ifra ønsket sted og innhold. Aktivitetsmeny og lokalitet tilpasses det enkelte arrangement: fra krevende og adrenalinfylt – til humoristisk og sosialt. Vår kundebase består av store og små bedrifter, vi har en solid kundebank med faste kunder. Konseravtaler med DNB (siden 2003) og Siemens (2019). MMC Norge, Mestergruppen, Schneider Electric Norge As, Elektroskandia, FH Gruppen, Asko, Texcon med flere. Vi har vært med i oppbyggingen og utvikling av DNB Finas sin årlige bilkonferanse i Bjørvika. Arbeidet tett med MMC i flere år med jubileer, Nasjonale forhandlermøter, kunde eventer, årlige test og kjørekurs på Tiseleifjorden. Vi har vært ansvarlig for all logistikk i forbindelse med MMCE sin tre uker lange internasjonale presse promo i Norge i 16 og 17. Eventgarden Vimeo: https://vimeo.com/eventgarden Eventgarden</p> <p>Eventgarden Vimeo: https://vimeo.com/eventgarden<br /> Eventgarden Lounge:https://vimeo.com/240643683<br /> Eventgarden Show Reel: https://vimeo.com/182595054
how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

På jakt etter en partner som skaper målbar resultatutvikling? Ta kontakt"