Metode

Metode

Vi kan love deg at vi er erfarne trenere som har tilstrekkelig kompetanse og erfaring innen utvikling av mennesker og organisasjoner som drives av å skape verdi for våre kunder og deltakere i prosesser. Vi mener selv at vi har et av markedets beste systemer for å sikre målbare prosesser med et bærekraftig og langsiktig resultat. Sikring av konkurranseevne. Vi mener at vi har levd opp til dette gjennom 28 år og at vi fortsatt er i markedet fordi vi har gjort endel riktige ting. Vi håper du tar imot invitasjonen om å jobbe sammen med oss.

Step 1. Planlegging

Evaluering & analyse

Vi starter ALLTID med en grundig evaluering og analysering av dagens utfordringer og prestasjonsnivå som ønskes løst og forbedret.

Egenutviklede verktøy og metoder

Vi benytter oss av egenutviklede og testede verktøy og metoder for å kartlegge styrker og forbedringsområder knyttet til organisasjonen, avdelingen, teamet, medarbeiderne, kundene, partnerne eller leverandørene.

Data integrasjon

Vi samler og integrerer også eksterne data som endel av prosessen. Det kan være data fra eksterne systemer som ERP, CRM, Kundemålinger, Helserelaterte Tester/Helsedata med mer.

Prosjektstyring

Selskapets visjon, mål og strategier legges inn i vår prosjektstyrings modul.

Tydelige trenings- og effektmål, tiltak og måle-sekvenser settes.

Treningsplaner – Utviklingsplaner

Avtaler og planer inngås som et forpliktende dokument for retning og utvikling. Alt administreres og styres av Improve.

Step 2. Gjennomføring

Neste viktige step er å sikre gjennomføringen av alle planer, tiltak og mål som ble satt under planleggingsfasen.

Det er her vi ser det ofte sviktes.

Treningsportal

Vi har utviklet en enkel og svært effektiv handlings-portal der deltakere i prosessen får listet opp sine daglige treninger og oppgaver knyttet både til dette prosjektet men også andre prosjekter kan knyttes opp her for å samle alt til et sted.

Se på trenings detaljer

Ut fra portalen kan deltakerne «se på» treningsøvelsens detaljer før de «starter» treningen.

Start trening/aktivitet

Når de har startet treningen starter også en klokke som loggfører antall minutter som er brukt på treningen.

Treningslogg

Treningsloggen sammenligner planlagt tid på trening og man får en visueltbilde hvordan man ligger an i fht. treningsmengde.

Evaluering av trening/aktivitet

Etter avsluttet trening spør systemet om hva som fungerte bra, dårlig og tiltak til neste trening samt en samlet vurdering av prestasjonene under trening i form av en 5-stjernes vurdering. Her kan også det kobles på evaluatorer som også kan gi direkte feedback på hvordan de oppfattet at deltakeren utførte treningen eller aktiviteten. Dette sikrer god coaching og støtte i prosessen.

Treningsdagbok

Treningsdagboken loggfører historiske, daglige og fremtidige treninger og er tett integrert mot kalenderfunksjonen som viser dag, uke og måneds aktiviteter.

Scorecard

Scorecardet viser progresjon og resultatutvikling av mål.

Evaluering av treningsfeedback

Her kan du analysere og evaluere trenings-feedback fra deg selv som deltaker eller som trener/leder/coach.

Step 3. Oppfølging

Hva er en prosess verdt dersom den ikke blir fulgt opp?

Hva skapes av motivasjon dersom din medarbeider eller du selv ikke blir fulgt opp, sett, hørt, korrigert eller berømmet?

Den viktige tilbakemeldingen

Den viktige tilbakemeldingen betyr så mye. Vi vokser på ros og belønning, ikke på ris og kritikk. Tilbakemeldingen satt i system med riktig timing, styrke og presisjon er kanskje noe av det viktigste i en endrings- og forbedringsprosess. Med vår systematikk vil du sikre nettopp dette..

how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Hei – ta kontakt med oss så viser vi deg hvordan vi sikrer en målbar prosess!