Selskapet

Om selskapet

ResultatPartner AS ble etablert i 1991 og har siden den gang hatt spennende prosjekter med over 400 organisasjoner i ulike bransjer og størrelser. Vi jobber primært inn mot næringsliv, helse og idrett.

Vi er trenere og innovatører som drives av å skape målbare resultater gjennom et forpliktende partnerskap med kunder.

Vi har utviklet en digital trenings-plattform som heter Improve som sikrer og dokumenterer effekt og verdi.

Vi tror ikke på at enkle kurs vil skape vinnere i det lange løp, men vi tror på prosess-intensive treninger som er tilpasset behov.

Vårt kundeløfte er å bidra til å skape bærekraftig vekst og verdi i dag og i fremtiden!

Vi er derfor stolte av å kunne tilby alle våre nye kunder vår beste praksis som er utviklet siden 1991 basert på kunnskap og erfaring vi har fått fra våre kunde oppdrag.

Vi har gjennom denne tiden fått god innsikt i hva som ikke virker og hva som virker i forhold til forbedringsprosesser. Våre kunder har vært og vil være våre fremste mentorer i tiden som kommer. Denne kunnskapen vil vi med glede overføre til nye oppdrag.

I tillegg kan vi ikke være best på såvidt store temaer som vi presenterer her på vår hjemmeside. Vi har derfor etablert troverdige partnerskap med selskaper som har bevist bærekraft i årtier.

ResultatPartner fortsetter å vokse hver dag og vår takk går til åpenheten og samarbeidsformen vi har med alle våre kunder. Takket være deres tilbakemelding kan vi jobbe med kontinuerlig utvikling og forbedring selv. Vi har i disse 27 årene jobbet med ulike bransjer som; IT/IKT, Fly & Reiseliv, Bil industrien, Media, Eiendom, Internett & Digital Markedsføring.

Våre styringsparametre

Forretningside

“Vi leverer målbar resultatforbedring i et Partnerskap med våre kunder. ResultatPartner.”

Siden 1991 har vi utviklet skreddersydde, tilpassede og målbare trenings prosesser i partnerskap med 350 ulike virksomheter i alle størrelser og bransjer. Vi sikrer god planlegginggjennomføring og oppfølging. All vår kunnskap og viten har vi lært gjennom disse prosessene.

Visjon

“Vi realiserer din visjon”!

Vår visjon er å hjelpe deg i å realisere din visjon. Med visjon tenker vi på dine drømmer, dine ambisjoner, din ledestjerne som løfter deg opp og frem mot en bedre fremtid enn den du lever i dag. Det kan være at du ønsker en bedre livskvalitet i livet ditt. Du ønsker en bedre kvalitet i livet ditt. Eller om du er bedriftsleder så er visjonen kanskje å bli den mest foretrukne leverandøren ovenfor kunder og partnere eller den mest foretrukne arbeidsplassen for nye medarbeidere. Eller du er kanskje leder for et idrettslag og visjonen er å komme i Champions league eller vinne NM. Uansett; en visjon er et langsiktig drømmesyn som utløser kollektiv motivasjon og dra kraft forutsatt at du evner å forankre visjonen til de som skal være med på veien. Det er bl.a. dette som driver oss; realisere visjoner. Vi kan vise til mange visjoner vi har vært med å realisere. La oss fortelle deg om de.

Misjon

“Balanse i Livet.”

Samfunnet vi lever i blir stadig tøffere og mer rått og brutalt. Næringsliv blir stadig mer globalt, mer krevende krav til å være konkurransedyktig på pris og leveranse, være i forkant og innovative og ikke minst ekstremt fokus på prestasjon og resultat. Dette stiller stadig tøffere krav til hver og en av oss. Derfor implementerer organisasjoner, både lokale og multinasjonale, strategier og taktikker for å forbedre ledelsens og medarbeidernes prestasjoner. Dette tøffe regime stiller helt nye krav til ledelse som verdsetter medarbeidere ved å tilrettelegge for tiltak som fremmer fysisk, mental og sosial balanse. Det er hevdet over enhver tvil at mennesker i balanse yter mer enn det motsatte. Vi jobber med andre ord best med de selskaper som fortsatt har fokus på den menneskelige ressurs og som tilrettelegger, prioriterer trening og utvikling i et prosess basert perspektiv og som setter “Balanse i livet” som en viktig ambisjon.

ResultPartner tilbyr løsninger som mange andre konsulentfirmaer ikke gjør.

ResultatPartner-løsninger er samhandlings-orientert, interaktive, målbare og praktiske. Tradisjonell rådgivning er ofte en “enveis” prosess hvor en konsulent foretar en vurdering, leverer en rapport, og tilbyr ingen konkrete forslag eller prosesser som kan dokumentere og sikre forbedring.

how can we help you?

Contact us at the ResultatPartner office nearest to you or submit a business inquiry online.

1. OPPDRAGET.
I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være.
Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn
i andre land i Nord-Europa.
Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre.
Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget
på felles verdier for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.
Vi engasjerte ResultatPartner AS til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i ResultatPartner AS overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

2. RESULTAT.
Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny
lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble
ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle.
Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.
Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde
vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

3. SUKSESS FAKTORER – HVORFOR DET LYKTES.
Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere.
Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn
blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft som utløste engasjement både internt og eksternt

Jørgen Myrland
CEO, Cisco Systems AS

Mål

“SMARTE Mål = Mål som er enklere å nå!”

Vi er tilhenger av å fokusere på og styre etter SMARTE mål i våre treninger. Mål som er definert innen 6 kategorier.

Spesifikke. Målbare. Ambisiøse.

Realistiske. Tidsbestemte. Engasjerende.

Når målene er forankret utløses en kraftfull verdikjede av kompetente, motiverte medarbeidere som jobber i en effektiv organisasjon som skaper fornøyde og lojale kunder. Da kommer inntjening, verdiskaping og lønnsomhet. Akkurat i den rekkefølgen. Det tror vi på. Det har vi sett i forhold til fremgangsrike organisasjoner.

Strategier

“Sikring av mål!”

I ResultatPartner jobber vi med å sikre forbedringsprosesser inn mot næringsliv, helse og idrett. Siden 1991 har vi vært tro mot å ikke påta oss oppdrag som ikke har fokus på å sikre planlegginggjennomføring og oppfølging. Korte kurs er bortkastet og har liten eller ingen effekt i det lange løp! Man blir god på det man trener på.. Slik er det i næringslivet, i ditt private liv eller innen idrett. Vi hjelper deg på en enklere og mer effektiv måte å nå dine mål og ambisjoner. Det skal du være trygg på. 

Verdier

“Tro.Vilje. Handling.”

Våre verdier er våre interne og eksterne fundamenter som binder oss alle sammen om en kjerne for å mestre forandring, fornyelse og forbedring.

I løpet av alle disse årene har vi sett mange selskaper og personer som uttaler det de har tro på og gir tilsynelatende inntrykk av at de har tilstrekkelig vilje til å gå igjennom det som kreves for å nå sine mål og som også sier at de skal gjøre det. Og mange gjør det. Og mange lykkes. Men så har vi også mange som ikke gjør det og som derved heller ikke lykkes. De får heller ingen forbedring.

Tro

Tro; handler om å ha tilstrekkelig tro på at målene er oppnåelige, at strategiene vil sikre måloppnåelse, at du selv har det som kreves for å stå i valget når planen er lagt. Tro handler også om hvor godt forankret planen er i fht. mål og strategier.

Vilje

Vilje; handler om en indre drivkraft med utholdenhet som evner å stå i mot hindringer på veien mot målet.

Handling

Handling; handler om din evne til å drive igjennom endringsprosessen. Fullføre planen. Stå ved valget. Sluttføre. Evaluere. Ny plan.

Om du tenker etter i fht. ditt ståsted; hvor sterk er din tro, vilje og handlingsevne?

Vi kan være en viktig støttespiller i fht. dine mål og planer om en forbedring.

Er du på jakt etter en målbar utviklingsprosess - ta kontakt!