Selger rekruttering

Selger Rekruttering

Siden 1991 har vi bistått over 400 virksomheter i alle slags type industrier og bransjer med både trening og rekruttering. Mer enn 20.000 mennesker har deltatt på våre prosess-baserte treninger – og – de fleste er selgere. Enten om det er ledertrening, service-trening, konsulent-trening eller ren salgstrening så er alle selgere – på sett og vis. Og vi mener vi har fått en solid erfaring i å skille de som virkelig er gode selgere og de middels- til dårlige selgere. Det er en blanding av å ha et «positivt mindset» og «ekte entusiasme»; og har du nok av begge deler – da selger du. Selvfølgelig det er mange andre faktorer også som kunnskap, erfaring, struktur og bransjeerfaring. Sist men ikke minst – vi har utviklet effektive metoder innen salgs-rekruttering – fordi vi er selgere selv.

Nettverk

Vårt nettverk er hovedsaklig for stillinger innenfor regionen Oslo / Akershus, men vi jobber også regionalt. Vi trekker veksler på en betydelig kunnskap om regionalt næringsliv og har i årenes løp opparbeidet oss en solid database bestående av et tverrfaglige nettverk av kandidater i og utenfor regionen.

Etiske retningslinjer

Profesjonelle

Våre handlinger skal underbygge bransjen på en positiv måte. Vi behandler kunder og kandidater på samme måte som vi selv ønsker å bli behandlet. Vi skal kjenne de markeder vi jobber med. Vi skal kjenne og etterleve lover og forskrifter.

Integritet

Vi gjennomfører våre oppdrag med integritet og unngå handlinger som kan være villedende. Informasjon skal være korrekt, og vi skal formulere oss klart og tydelig.

Kompetanse

Vi gjennomfører våre oppdrag på en kompetent måte, og med riktig nivå av kunnskap, grundighet og tempo.

Objektive

Vi utøver objektive og upartiske vurderinger i våre oppdrag, og overveie relevante fakta.

Nøyaktige

Vi er presise i vår kommunikasjon med kunder og kandidater, og oppfordrer til en god deling av relevant og nøyaktig informasjon.

Konfidensielle

Vi respekterer konfidensiell informasjon som kunder og kandidater deler med oss.

Lojale

Vi vil tjene våre kunder lojalt, og beskytte både kunders og kandidaters interesser når vi gjennomfører oppdrag.

Innovative

Vi er nyskapende og kreative i våre prosesser. Vi har fokus på en kontinuerlig og systematisk forbedring av våre prosesser. Vi skal til enhver tid søke de beste løsninger på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske grenser.

Nivåer

 • Partner Account Managers (PAM)
 • Key Account Managers (KAM)
 • Account Managers (AM)
 • B2B Sales Executive
 • B2C salgssjefer
 • TM Salg / Prospecting
 • Call Center Sales
 • Både Hunter og Farmere eller en kombinasjon av begge salgsstiler.

Industri

 • IT / IKT
 • Bank / Finans
 • Forsikring
 • Retail

Kontakt

Ta kontakt med oss på telefon 92804155 for en prat i fht. dine spesifikke behov.

Ronny A Nilsen. Daglig leder.