Salgs Profiler

Salgs Profiler

Sammen med våre kunder bygger vi salgs profiler basert på ferdigheter, kompetanse, erfaring, personlige egenskaper med mer. Disse danner grunnlaget for hva vi ser etter og en Bench Mark i fht.. nivået vi mener ferdighets nivået bør ligge på.

Fordelen for kandidater er å få definert og visualisert sitt verdi bidrag samt sette fokus på områder som trenger påfyll og oppdatering.

Profilen danner også grunnlaget for gode samtaler under intervjuet og vi benytter samme profiler når vi sjekker referanser.

Dessuten profilen er et glimrende utgangspunkt for onboarding og videre utvikling av kandidat.