Profil: Medarbeider Tilfredshet

Profil: Medarbeider Profil

Sammen med våre kunder bygger vi profiler knyttet til medarbeider tilfredshet for å kartlegge i hvilken grad medarbeiderne trives i selskapet.

Disse kan danne grunnlaget for å fortelle kandidater med lederansvar hvilke sterke, middels og svake områder som finnes i avdelingen eller i hele selskapet avhengig av nivå på stillingen. Dette skaper forutsigbarhet for hva som kreves og ikke minst hva man går inn i som leder.

ResultatPartner Consulting kan bistå i å gjennomføre forbedringsprosesser dersom oppdragsgiver innen rekruttering har behov for det.

Fordelen for kandidater er å få definert og visualisert sitt verdi bidrag samt sette fokus på områder som trenger påfyll og oppdatering i fht. resultatet fra medarbeider målingen.

Profilen danner også grunnlaget for gode samtaler under intervjuet og vi benytter samme profiler når vi sjekker referanser.

Dessuten profilen er et glimrende utgangspunkt for onboarding og videre utvikling av kandidat.

Vi benytter Improve Systems for å kartlegge og systematisere svarene i en rapportering.