Metode rekruttering

Rekruttering – et kritisk konkurranse middel.

Vår rolle er å få fokus på rekruttering som et strategisk viktig område. Der vi er en av ledelsens viktigste sparrings partnere og leverandør av forretningskritisk kompetanse. Hos mange av våre kunder er vi valgt som leverandør innen trening og utvikling, der vi gjennom prosess basert trening og utviklingsprosesser, er et naturlig valg. Vi kjenner kulturen, produktene, kundene, medarbeiderne og de viktigste målsettinger og strategier for neste års konkurransearenaer. Der bidrar vi med å være sterke pådrivere, tilretteleggere og oppmuntrere i å finne de beste kandidatene! For andre oppdrag innen rekruttering jobber vi med følgende trinn.

Alternativ 1: Når dere allerede har en kandidat som virker bra

 • Informasjon om hva som er viktig for stillingen og kandidat-profil.
 • Bistå under intervjuet for å evaluere kandidat.
 • Etter intervjuet for å spisse neste dybdeintervju.
 • Etter dybdeintervju før tilbud: Sjekke referanser med skriftlig rapport.

Alternativ 2: Når dere trenger flere kandidater

 • Utvikling av rekrutterings dokument (Selskaps presentasjon. Stillings Profil.)
 • Gjennomgang av stillings profilen.
 • Søk i CV-Database (r) lokalt.
 • Prekvalifisering av kandidater.
 • Innkalling til intervju.
 • Bistå under intervjuet for å evaluere kandidater.
 • Innstille 1-2 kandidater for dybdeintervju.
 • Gjennomføre og evaluere kandidater etter dybdeintervju.
 • Etter dybdeintervju før tilbud: Sjekke referanser for innstilt kandidat med skriftlig rapport.

Kandidat Profil

Kandidater mottar og gjennomfører en profil som avdekker evaluering av kompetanse og ferdigheter før intervju.

Prosessen hjelper kandidater i å definere egne styrker og begrensninger knyttet til den aktuelle stillingen samtidig som at den hjelper oss samt våre kunder å spisse samtalen.

Referanse sjekk

Vi benytter ofte samme profil under referanse sjekk der vi på en enklere måte kan få avdekket reelle og objektive svar.