Mental trening

MENTAL TRENING

«Tankene dine er motorveien til gode prestasjoner!»

Du gis med dette en mulighet til å forbedre din virksomhets prestasjoner gjennom å påvirke holdninger, kunnskap og ferdigheter. ”Gis muligheter” fordi det er i stor grad er oss selv som vil avgjøre prestasjonene.
Når vi trener oss i å styre tankene våre positivt, skapes muligheter de fleste av oss bare kan drømme om.
Det er derfor store prestasjoner skapes av mentalt sterke personer.

De største suksessbedriftene i verden, ledes av visjonære ledere som kommuniserer mentale drømmebilder i form av visjoner og mål. De utløser en kraft i organisasjonen få kan sammenlignes med, som i idretten der «Best Performers» henter kraft og utholdenhet på veien mot målet gjennom «visuell målprogrammering». Som leder er du avhengig av positive tanker i din bedrift.

For å nå målet raskere og for å kunne løfte prestasjonene til et høyere nivå, må det trenes bevisst og systematisk på mentale ferdigheter. Mentale egenskaper og ferdigheter er grunnlaget for utvikling og topp prestasjoner på alle arenaer.

Mental trening har to hovedmål:

Ha en sunn, helhetlig og målrettet hverdag som bygger opp ferdigheter, selvinnsikt og selvtillit.

Få ut ditt beste i hverdagen – også under press.

Mentale teknikker

Redskaper for utvikling av mentale ferdigheter

Motivasjon

Hva driver og styrer motivasjon og hvordan øke motivasjonen?

Mål

Mentale og konkrete målmodeller, strategier, handlingsplaner, trenings tiltak og evaluering.

Indre positiv samtale

Styring av tanker og indre samtale for å øke positive tanker og selvtillit. Før alltid positive samtaler med deg selv; det gjør sinnet ditt glad!

Spennings regulering

Bevisst kontroll av fysisk og mentalt spenningsnivå. Evnen til å regulere pust og fokus på kroppens avslapning.

Konsentrasjon

Konsentrasjons stiler, styring av fokus og re-fokusering.

Prestasjons Plan

Styring av forberedelser, gjennomføring og etterarbeid for å optimalisere prestasjon og læring.

Visualisering

Mental visualisering er evnen til å se for seg hvordan du opplever og ser ut når du har dine mål.

DE SMÅ SKRITT MOT FORBEDRING!

Hva kjennetegner tankesettet til de som lykkes?

Hva kjennetegner handlingene til de som lykkes?

De jobber med kontinuerlig utvikling og forbedring.

De har et mentalt tankesett som overgår de fleste.

Men du trenger ikke være verdens # 1 til å dra dette ned til et realistisk nivå.

Det handler om de små skritt mot forbedringer. I forhold til ditt ståsted.

Det handler om å ha en systematisk plan.

Med realistiske mål.

Med konkrete oppgaver.

Med noen som kjenner til dine mål og som støtter deg.

Et system som hjelper deg med å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp dine aktiviteter.

For med disse punktene over – vil du lykkes enklere og raskere.

Federer har sikkert et slikt apparat og system rundt seg. Men du er ikke Roger Federer – du er deg selv.

Det handler om valg, retning, system og motivasjon.

Det starter om rett tanker, positiv mental innstilling, og kanskje enda sterkere positiv mental visualisering; din evne til å se for deg hvordan du ser ut, føler deg når du har nådd ditt mål.

Uansett hva du måtte tenke når du leser dette vi skriver her så har det fenget en interesse hos deg. Spørsmålet nå er – HVA GJØR DU NÅ?