Assessment

Assessment

Assessment er en metode for å kartlegge kunnskap og ferdigheter hos kandidater. Målet er å gjøre det enklere, raskere og mer presist i få definert hvilke verdi bidrag kandidater har i fht. utlyst stilling. Sammen med våre oppdragsgivere benytter vi vår digitale Software løsning, Improve Systems, i å planlegge, gjennomføre, måle, analysere og konkludere treffbarheten hos ulike kandidater. Vi systematiserer denne prosessen med algoritmer som finner beste match i fht. kravspesifikasjon.