IT Rekruttering

Erfaring.

Vi har gjennom 28 år etablert en spennende database av IT-spesialister og har selv utviklet vårt .net Software, «Improve» siden 1995 og mener vi både har teknisk innsikt samt god forretningsforståelse.

Nivåer

Vi leverer kandidater til følgende prosesser:

Search – oppsøkende kontakt

Selv om rekruttering handler om å finne kandidater som aktivt søker etter nye utfordringer og oppgaver og at de som ligger ute på diverse databaser er “ferskvare”, er vår erfaring at det er et stort antall ressurser som er “flyttbare” etter en direkte samtale.

De beste er dog “kresne” i forhold til ny arbeidsgiver og stiller store krav til omdømme, verdier, faglig miljø, utvikling og ikke minst prosjektets utfordringer og muligheter. Innfrir du disse kravene og i tillegg har et godt omdømme både som leder og selskap (ref. Great Place To Work, Gazelle Bedrift); vil vi gjerne ha kontakt for å diskutere et mulig samarbeid. Vi er gode på «menneske -dimensjonen» og har treffsikre verktøy og metoder som alltid tilpasses våre kunder. Vi har også en egen database med frittstående konsulenter som tar kortere eller lengre oppdrag for å hjelpe deg med “toppene” og vi har også forbindelser med utenlandsk arbeidskraft i Polen, Hvite Russland, Pakistan og India.

Pr. i dag har vi ca. 200 senior / junior konsulenter innen følgende nivåer:

Kompetanse Profiler.

 • Senior / Junior .NET / Java arkitekt
 • Database Administrator
 • Senior / Junior .NET / Java utvikler
 • Quality Consultant
 • System Analyst Prosjektstyring
 • Prosess utvikler – Forretningsarkitekt
 • Integrasjons arkitekt
 • Integrasjons utvikler
 • Product Owner
 • Prosjektledere
 • Testledere
 • Scrum-master
 • Tech-lead
 • Web-utvikler

Dersom dette er interessant – hvordan går vi frem?

Her følger en konkret fremdriftsplan:

 • Avtaleinngåelse; stillingens profil/rolle/ansvar, målgruppe, varighet, betingelser, selskaps presentasjon.
 • Vi søker opp, kvalifiserer og presenterer aktuell stilling (-er) av potensielle kandidater til dere.
 • KandidatPresentasjon hos oppdragsgiver (1. intervju og dybdeintervju).
 • Avtaleinngåelse mellom vår kandidat og oppdragsgiver.

Priser og garantier.

Vi fakturerer et fast honorar basert på nivå der volum oppdrag i et lengre perspektiv reduserer veiledende priser.

Search er metodikken med tillegg av eventuell annonsering etter kundens ønske.

Vi fakturer 1/3-del up-front, deretter 1/-del etter presentasjon av kvalifiserte kandidater akseptert av kunde og slutt faktura ved signatur. Oppfølging gjennomføres 2 ganger i prøvetiden for å av-sjekke om gjensidige forventninger er innfridd.

Garantier og øvrige betingelser defineres i kontrakten mellom oppdragsgiver (kunde) og ResultatPartner.