Målbar utvikling av selgere

Improve Sales Performance er vår digitale plattform og teknologi for å systematisere og forenkle utvikling- og forbedringsprosesser for salgsorganisasjoner som vil opp og frem!

Alle selgere har et utviklings- og forbedringspotensial.

Det store spørsmålet er:

Hvordan definerer du disse områdene?

Hvordan utvikler og forbedrer du disse områdene?

Hvordan måler du disse områdene?

Hvordan følger du opp disse områdene?

Dersom du har kontrollALLE disse områdene vil du trolig ikke ha noe nytte av det jeg skal tilby deg – er du derimot i tvil les videre:)!

Vi har en digital plattform for læring, trening, prestasjonsmåling samt deling av kunnskap, erfaring og metoder som fremmer prestasjoner.

Utvikling av ferdigheter innen salg enten det er B2B, B2C, Telefonsalg eller Direkte salg; krever et tilpasset program i fht. det som kreves av en selger i år 2020. Vi kan bistå salgsledere i metoder som gjør det enklere, raskere og mer effektiv i å nå mål og resultater.

Gjennom Train The Trainer / Mentor / Coaching prosesser setter vi trening i system!

Utvikling av personlige egenskaper, verdier, mål, veivalg, visjoner og drømmer hos en selger handler om å tilrettelegge for en målstyrt utvikling med støtte fra vår digitale plattform og teknologi.

Utvikling av kompetanse gjennomføres ved at vi sammen med deg definerer hvilken type kompetanse selger har behov for; produkt kompetanse, kompetanse om markedet, konkurrenter, kunde typer eller kompetanse og forståelse av selskapets forretnings ide, visjon, mål, strategier og interne leveregler; verdiene. Dersom dine selgere ligger på et 50-60% nivå på kompetanse – kan årsaken til tapte salg allerede ligge her. Hva er deres Bench Mark for kompetanse? Har dere testet selgernes nivå?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.