Improve Coaching

Velkommen til Improve Coaching

Vår erfaring etter 30 år viser at de som jobber systematisk med trening over tid og med riktig kontinuitet og belastning er også de som har størst fremgang. Vi tror på at metodene og øvelsene skal være konkrete, motiverende og effektive. Da ser du fremgang og det er ingenting som er viktigere enn din egen indre drivkraft i å forbedre til helsetilstand. Vi skal gjøre vårt til at dette blir en så bra prosess som overhode mulig sammen med deg, dine pårørende og ikke minst dine faglige støtte personer.

Personlig Utvikling

Gjennom Improve kan du utvikle profiler rettet mot livsstil og helse (sosial, mental, fysisk), personlig mestring/mennesketrekanten (jobb, familie, selv), personlige mål/strategier/visjon/verdier, karriere med mer. All din kunnskap og erfaring vil kunne legges inn i et trenings bibliotek som enkelt knyttes opp mot personens forbedringsområder. Oppfølgings- og målings intervaller defineres og påminnelser om oppgaver og øvelser som må gjøres i hht. plan sendes ut via sms/e-post eller begge deler. Som Coach vil du kunne følge opp personen via online møter der dere sammen går igjennom mestrings mål i vårt Dashboard. Denne viser progresjon frem mot mål og målet er å skape ytterligere bevisstgjøring og motivasjon samt eventuell korrigering av øvelser.

Organisasjons Utvikling

Med Improve vil du kunne planlegge, gjennomføre, måle samt følge opp enhver organisasjonsutviklings prosess du gjennomfører. Du vil kunne utvikle og gjennomføre profiler basert på 4 «perspektiver»; organisasjonen (klima/kultur, interne prosesser, kunnskap om selskapets mål, strategier, verdier, forretningside, visjon med mer), kundene (kundemåling), medarbeidere (kunnskap, motivasjon), finans (økonomiske nøkkeltall). Basert på målingen vil du kunne – i samarbeid med din kunde – definere svake, middels og sterke områder og ut fra disse igjen definere tiltak som planlegges, gjennomføres, måles og følges opp. Med dette løser du den vanligste svakheten i de fleste endringsprosesser; nemlig sikring av gjennomføring og oppfølging. Med Improve sikres dette og både du og kunden kan dokumentere effekt.

Team Utvikling

Med Improve vil du kunne definere teamets svake, middels og sterke områder og med fokus på disse settes konkrete, oppnåelige mål (delmål og hovedmål), med realistiske tidsintervaller for å måle om målene er nådd eller ikke. Til hver måling defineres helt konkrete team og individuelle mål og tiltak.

Det kan settes sammen tverrfaglige team for å gjøre forbedrings prosessen om til en kollektiv samhandlings øvelse.

Dashboard visualiserer måloppnåelse, loggfører tid planlagt og brukt på trening.

Improve Opplæring / Train The Trainer

Trinn 1: Om Improve

Om Improve

 • Historien
 • Vår filosofi
 • Våre Verdier
 • Vårt Varemerke
 • Vår Visjon
 • Våre Mål og Strategier
 • Våre Målgrupper

Funksjoner

 • Back-end
 • Front-end

Trinn 2: Back-end

Administrasjon

 • Personvern (datatilsynet)
 • GDPR

Bruker oppsett

 • Oppsett av organisasjon, team og brukere; roller og rettigheter

Systemoppsett

 • Mail oppsett
 • Skala oppsett (målnivåer)

Profil systemet

 • Profil bygger
 • Profil maler
 • Utsendelse av profiler

Treningsøvelser

 • Forhåndsdefinerte Treningsøvelser
 • Fritekst Treningsøvelser
 • Tilpasning til ulike prestasjonsnivåer

Visualisering Prestasjoner vs Mål

 • Scorecard
 • DashBoards

Trinn 3: Front-end

Bruker side

 • Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)
 • GDPR

Brukeroppsett

 • Oppsett av personlige opplysninger, passord, mail, tlf, interesser med mer

Min side

 •   Brukernavn og passord.
 •   Logg inn
 •   Ta en test – logg ut

Profiler

 • Aktive profiler
 • Gjennomførte profiler
 • Aktivitetslogg
 • Personopplysninger

Treningsdagboken

 •   Velg endelige KPIer, treningsøvelser, mål og tidsintervaller
 •   Se på endelig profil
 •   Scorecard – KPI målingsintervaller

Trinn 4: Performance Management

Performance Management

 •   Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)

Individuell vs. Team

 •   Sammenligning av individuelle og teambaserte prestasjoner: 1:1, 1:flere

Best Practice

 •   Standard setting og Best Practice av treningsmål, treningsøvelser, målingsintervaller

Dashboards – ScoreCards

 •   Hvordan krysskoble Scorecard, Dashboards i fht. BSC?

Trinn 5: Implementering

 • Forankring
 • Hvorfor måle?
 • Hvordan måle?
 • Hvor ofte måle?
 • Hvordan coache ulik adferd?

Sikring av prestasjoner

 •   Hvordan sikre prestasjons fremgang?

Verdikjede

 • Customer Value Propositions
 • ROI
 • SWOT

Salg

 • Hvordan selger vi / forankrer vi Improve til vår organisasjon?
 • Kunnskapsdeling.
 • Best Practice.
 • Account Plan / KPI / Training