11 des

Forandringssamfunnet

forandrings samfunnet.

De siste 150 år har vårt samfunn vært preget av 4 ulike ”bølger”; Jordbruks samfunnet, den industrielle revolusjon og service samfunnet og til sist; teknologi samfunnet med innføring av AR/VR, AI/Kunstig Intelligens, smart teknologi med mer…

Den nasjonale og internasjonale konkurransen tvinger bedrifter til å øke effektiviteten.

Ny teknologi fremmer automatisering. Kreativitet. Nytenkning. Omstillingsevne. Innovasjon. Relasjoner. Nettverk. Allianser. Kunde fokus. Det eneste sikre i fremtiden er forandring av dagens situasjon. De bedrifter som lever med gårsdagens metoder, mot morgendagens utfordringer, med dagens problemer, vil svekke sin konkurransekraft! Slaget vil stå om bedriften klarer å utløse konkurransekraft gjennom sin kompetanse, kultur, kreativitet, kvalitet, kundeorientering og kommunikasjon.

Enhver forandring starter med en idè.

For å lykkes med forbedringer i den ytre verden, må vi begynne med å rydde opp i vår indre verden ved å frigjøre vårt skjulte kreative potensiale.

Vi må lære å tenke konstruktivt. Lete etter positive alternativer og løsninger, ikke problemer og syndebukker. Vi må skape aksept for nytenkning. Forandring som grunnlag for forbedring.

Skape oppslutning og motivasjon for å påvirke egen og andres hverdag.

Det er vår egen fremtid som gjelder.

”Hvor det er vilje – er det vei”!

Det finnes en god del eksempler på de som gav opp rett før de var i stand til å nå målet. Hadde de bare våget og orket ett skritt til, så ville de ha realisert sitt mål, sin drøm, sin visjon.

Forandringsvilje.

Knapphet på menneskelig ressurser fører til stadig konkurranse om de dyktigste medarbeidere.

Mennesker som er endringsvillige, samarbeidsvillige og kompetansefokuserte.

De som erkjenner at forandring er kommet for å bli, dog i en mer krevende form enn noen sinne.

De fleste er mer opptatt av stabilitet enn forandring. Vi har nok med å henge med i gårsdagens nyskapninger, enn å klare å følge tempoet til forandringstempoet i verden i dag.

Men hvor skal vi begynne?

Vi trenger en revolusjon i hodene våre.

Mental kompetanse er den viktigste forutsetning for fremtidig suksess.

Vi må først og fremst hilse forandringer velkommen.

Som bedriftsleder er deres største utfordringer å ligge i forkant av utviklingen. Fokusere på fremtidens muligheter og sørge for at de unngår begrensninger som hindrer vekst og suksess.

Da må det tenkes nytt. Nye styringsverktøy står på agendaen, utfordringen er å få disse forankret i hjertet på medarbeidere og kunder, for uten disse, kan man like så godt legge ned.

Når lederen klarer å få medarbeider motiverte og at de identifiserer seg med bedriftens forretningside, visjon, mål, strategier og verdier skapes resultater og følelser få trodde var oppnåelige!

Følelser blir til positive indre innstillinger, holdninger og handlinger.

Mennesker er stadig i bevegelse – underveis til stadig nye mål.

Når ett mål er nådd, venter nye utfordringer.

Jobben og livet oppleves som spennende når de føler at de mesterer.

Det å komme i mål er bare begynnelsen på en ny reise.

Forandring kan sammenlignes med følgende ordtak:

”En seiler ber ikke om godt vær – han lærer seg å seile, å mestre ulikt vær og vind”!

Med dette menes av vi må innfinne oss med forandring, lære å takle forandring, men da må vi også ha kunnskap om hvordan vi selv opplever forandring.

Leave A Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *